Handreiking Samen Deskundig

Hoe samenwerken met mensen met autisme in het Autismenetwerk ZHZ

9 februari 2022

Samenwerken met mensen met autisme of hun naasten is iets wat we al jaren doen in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Het varieert van spreker zijn op een bijeenkomst, meedenken over het organiseren van een bijeenkomst, een blog schrijven, sleutelfiguur of deelnemen aan een coalitie.

Coalitie ervaringsdeskundigheid presenteert “Handreiking Samen Deskundig”
De regionale autismenetwerken hebben als landelijk autismenetwerk een handleiding gemaakt hoe samen te werken met mensen met autisme in de autismenetwerken. Deze handleiding was januari 2021 klaar. 

Een coalitie is daarna aan de slag gegaan hoe samen te werken met  mensen met autisme in het Autismenetwerk Zuid-Holland en dit vast te leggen. De coalitie had nog een andere ambitie: “hoe werken organisaties samen met mensen met autisme”.  Na diverse gesprekken heeft dit geleid tot het resultaat:  ‘Handreiking Samen Deskundig‘.

Ons Motto: “Het is niet de vraag of maar hoe de ervaringskennis van mensen met autisme (of naasten van) te betrekken en in samenspraak te organiseren wat hiervoor nodig is”.

Wat vind je in de handreiking ‘Samen Deskundig’?

 1. Visie op en uitleg begrip ervarings(des)kundigheid (dezelfde taal spreken).
 2. Inzichtelijk welke vormen van inzet in het autismenetwerk mogelijk is en hoe dit structureel (zowel inhoud als financiering) is ingebed.
 3. Overzicht van aanwezig beleid en kennis bij de aangesloten organisaties (geïnventariseerd bij de aangesloten organisaties)
 4. Mogelijkheden van scholing
 5. Hoe ervarings(des)kundige uitnodigen hun ervaringskennis in te zetten.

Belangrijk is dezelfde taal te spreken
De coalitie merkt in het gesprek over ervaringsdeskundigheid dat er steeds verwarring is over een functie die een ervaringsdeskundige vervult (bijv. psycholoog en ervaringsdeskundig en dus een opleiding heeft) en de inzet van mensen met autisme in verschillende activiteiten/rollen.  Wij kiezen om te spreken over ervaringskundigheid en bewust het woordje ‘des’ weg te laten. Afhankelijk van de context spreken we dan over de vorm: functie in organisatie (dus opleiding gehad) of een rol in activiteit. In de praktijk blijkt dit wat lastiger want regelmatig zeggen we nog ‘ervaringsdeskundige’.

 

Bertina: “Waarom alleen doen, als het ook samen kan. Wij met elkaar als organisaties, maar ook door te bedenken bij alles wat je doet: kan ik hierbij een ervaringsdeskundige betrekken. Want ik praat uit kennis, zij uit ervaring. Dat maakt het verschil!  

Etalage goede voorbeelden
De  aangesloten organisaties vragen we voorbeelden/verhalen te delen wat nu al gebeurd in de organisatie en/of gemeente? Op deze website komt een ‘etalage’ met voorbeelden die inspirerend werken.

Is het nu klaar?
Nee, er is nog genoeg te doen. Veel organisaties willen wel werken met (opgeleide) ervaringsdeskundigen ( een aantal doen dat al) maar hoe pak je dat nu aan als organisatie? Wat komt daarbij kijken? De coalitie wil graag hiermee verder en in maart overleggen zij wat een vervolg zou kunnen zijn.


Deelnemers coalitie zijn: 

 • Stefanie de Vries (Mama Vita – Ouderplatform ZHZ),
 • Bertina Spelt (ASVZ),
 • Caroline Lanser (MEE-Vivenz),
 • Sylvia Kloppers (Autisme Experience),
 • Jolijn Volk (Youz)
 • Nel Hofman (coördinator autismenetwerk ZHZ).
!