Help mee tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week 2023

Zondag 10 september is het World Suïcide Prevention Day

28 augustus 2023

Op zondag 10 september is het World Suïcide Prevention Day. Een dag waarop 113 stilstaat bij de mensen die zijn overleden door suïcide, bij mensen die een poging hebben overleefd en bij iedereen die door suïcide is geraakt.

Vanaf volgende week maandag 4 september leven zij samen toe naar deze dag. En jij kunt daarin veel betekenen. Elke 40 seconden stapt er iemand op de wereld uit het leven. In Nederland overlijden gemiddeld 1.850 mensen per jaar door suïcide. Dat zijn er 5 per dag. Elke suïcide raakt 135 mensen. Op jaarbasis zijn dat bijna 250.000 mensen, net zoveel als het inwoneraantal van de stad Eindhoven.

113 heeft jouw hulp hard nodig om deze cijfers naar beneden te halen. Help jij mee?
Of je actie nu klein of groot is, alles draagt bij aan onze missie: een land waar niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding.  Wat je kunt doen lees je op  Help mee tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week 2023 | 113 Zelfmoordpreventie

Wereld suïcide preventieweek 2023 – Samen Minder Suïcide (samenmindersuicide.nl)

113 Zelfmoordpreventie: overzicht | LinkedIn

 

 

 

 

 


Het autismenetwerk ZHZ helpt mee door actuele informatie en kennis te delen.


Kennis bundelen over suïcidaal gedrag en autisme

Er is bestaande kennis en artikelen over dit onderwerp:

 1. Factsheet Suïcidaliteit en autisme
  In de factsheet suïcidaliteit en autisme zet 113 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de meest recente kennis op een rij. Ook staat er in deze factsheet wat je kan doen als je te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt.
  x
 2. Interview met Bram Sizoo (september 2019) NVA – ‘Erken dat het leven soms heel erg moeilijk is voor mensen met autisme’
  ..
 3. Jongeren hebben behoefte aan contact en nabijheid bij suïcidaal gedrag – ZonMw
  ..
 4. Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij? Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus en ketenpartners. – ZonMw
  ..
 5. Kalenderboekje ‘Een stil gevecht’
 6. Ondersteun LHBT-jongeren met suïcidale gedachten | Movisie Handzame factsheets voor ouders en professionals

 

Kennis bundelen suïcidaal gedrag en (licht) verstandelijke beperking

In bovenstaande informatie is er onvoldoende/geen aandacht voor mensen die autisme en een (licht) verstandelijke beperking hebben.


Heb jij (actuelere) kennis die toegevoegd kan worden?

Je kunt deze informatie en/of link sturen naar nel.hofman@autsimenetwerkzhz.nl

 

 

!