Huisartszorg voor mensen met autisme verbeteren

Resultaat AWA projectgroep Hulp, behandeling en medicatie

7 december 2022

De Academische Werkplaats Autisme is de afgelopen 4 jaar bezig geweest met 4 projecten. Eind november zijn de Eindresultaten AWA gepresenteerd Eén van de projectgroepen is Hulp, behandeling en medicatie. Zij hadden de afgelopen jaren 2 projecten:

  • Verbeteren van de huisartsenzorg voor mensen met autisme
  • Onderzoek verrichten naar maag- en darmklachten van mensen met autisme

Project 1 – Verbeteren van de huisartsenzorg voor mensen met autisme.
Conclusie:
Om de huisartsenzorg voor mensen met autisme te verbeteren, moeten barrières in de huisartsenzorg aangepakt worden. Barrières zijn factoren die bijvoorbeeld de toegang tot zorg of de herkenning en behandeling van klachten/ziekten moeilijk maken. Het kan per persoon en per zorgverlener verschillen welke barrières precies een rol spelen.

Resultaat:
Een FLYER Praktische tips om huisartsenzorg voor mensen met autisme te verbeteren waarin de mogelijke barrières en praktische tips voor huisartsen, praktijkondersteuners en voor (naasten van) mensen met autisme.


Project 2 – Onderzoek verrichten naar maag- en darmklachten van mensen met autisme.
Conclusie:
(huis)artsen moeten extra opletten bij klachten als obstipatie, buikpijn, maagzuur en diarree, want die komen vaker voor bij mensen met autisme. Omgekeerd zouden artsen bij deze klachten ook kunnen denken aan autisme:

  • Zowel volwassenen met een autisme-diagnose als volwassenen met kenmerken van autisme hebben een verhoogde kans op maag-darm klachten.
  • Besteed in de zorg voor volwassenen met (kenmerken van) autisme extra aandacht aan het verminderen van angst, depressie en stress, en het verbeteren van de hoeveelheid lichamelijke beweging,
    omdat deze factoren gerelateerd zijn aan maag-darm klachten.
  • Wees extra alert op het herkennen en proberen te voorkomen van maag-darm klachten bij volwassenen met een autisme-diagnose én bij volwassenen die (nog) geen autisme-diagnose hebben, maar wel
    kenmerken van autisme hebben

Resultaat:
FLYER Onderzoek naar maag-darmklachten bij mensen met (vermoeden van) autisme met informatie over het doel en de resultaten van het onderzoek en

!