Impressie afsluitende bijeenkomst convenant Autismenetwerk ZHZ

Netwerken blijft de ambitie!

29 januari 2024

Maandagmiddag 22 januari was het dan zover, de afsluitende bijeenkomst van het convenant autismenetwerk in Zuid-Holland Zuid.
Ruim 80 (ervaringsdeskundige) professionals van de aangesloten organisaties en de coördinatoren van de regionale autismenetwerken uit Noord-Holland, Noord-Brabant en Overijssel kwamen naar Landvast in Alblasserdam. Deels om terug te kijken maar vooral om geïnspireerd te worden hoe te blijven netwerken rondom autisme ( ‘Aut of te Box’). Want met deze intentie kwamen de deelnemers naar deze middag.

Anne en Nel dagvoorzitter
Nel Hofman (coördinator van het netwerk) is samen met Anne Brouwer dagvoorzitter.  Anne is ervaringsdeskundige en heeft zich de afgelopen 10 jaar diverse malen ingezet voor het autismenetwerk.  Zij kreeg 12 jaar geleden de diagnose en wilde graag ‘iets’ doen met haar verhaal en ervaringskennis. Op de bijeenkomst met het onderwerp ‘autisme bij vrouwen’ in 2014 vertelde zij voor het eerst haar verhaal.  Daarna is zij regelmatig aanwezig geweest bij bijeenkomsten waarin zij vanuit haar perspectief toelichting gaf op het onderwerp. De inzet van een ervaringsdeskundige bij bijeenkomsten is altijd hoog gewaardeerd.

Voorbereiding programma met Autisme Experience
Regelmatig komt naar voren dat de beeldvorming over autisme stigmatiserende is.  Hoe kunnen wij (mensen met autisme, naasten en professionals) daar verandering in brengen?
Nel nam contact op met Evelien Huissen van Autisme Experience  (De Autisme Experience zet zich in voor een actieve dialoog rondom autisme).  Zo ontstond het idee om een spreker uit te nodigen over Hokjes denken. “Waarom doen we dat en wat kunnen we daar aan doen?”
In een vervolg gesprek met Eva Baan (Adviseur kwaliteit met ervaringsdeskundigheid) kwam de rest van het programma tot stand: een ‘show’ van resultaten van 17 jaar autismenetwerk en Saskia Schepers uitnodigen over het onderwerpen neurodivers brein.

Hokjes denken
Tjits van Lent is Sociaal psycholoog – Radboud Universiteit van Nijmegen en doet onderzoek naar Hokjes denken.

Tjits start met de quote “For the most part, we do not first see, and then define, we define first and then see (Lippmann, 1922)”.

Hokjes denken is handig maar generalisatie is riskant bij mensen. Mensen zien iemand, lezen diens uiterlijk en delen hem in bij een groep. Op dat moment wordt in onze hersenen automatisch het groepslidmaatschap geactiveerd. Daar horen kenmerken bij en die ploppen meteen op. Daar kun je niets aan doen, die informatie is simpelweg geassocieerd en de kenmerken van zo’n groep zijn grotendeels aangeleerd. Als bijvoorbeeld in de media een groep mensen in een negatieve context worden belicht dan wordt die informatie opgeslagen.
Wat kun je hier aan doen? Het gaat er vooral om dat je je er bewust van bent dat jij of mensen dit doen. En dat je de mogelijkheid hebt om dit te corrigeren. Bijvoorbeeld door mensen meer tijd te geven of te vragen waarom ze dat beeld hebben.

Een voorbeeld is Living Library. De Living Library is een evenement waarbij de bezoeker het gesprek aangaat met een ‘levend boek’. Dat is een persoon die regelmatig te maken heeft met bepaalde vooroordelen. Zo kun je in gesprek gaan met een transgender persoon, iemand met autisme, een ex-gedetineerd persoon of een geadopteerd persoon.  Voor data zie Living Library NL – Ga in gesprek met levende boeken!

Resultaat van 17 jaar netwerken rondom autisme (convenant)
De sleutelfiguren hebben aangegeven graag een aantal resultaten van het convenant Autismenetwerk te zien op deze bijeenkomst.
Resultaten zijn er velen maar hoe laat je nu zien dat een professional zijn netwerk kent, of dat door die ene bijeenkomst de persoon met autisme verder is geholpen of dat velen geïnspireerd naar huis gaan na een bijeenkomst? Of dat de casusbespreking niet alleen de inbrenger verder heeft gebracht maar ook de meedenkers. Of dat een professional die spreker is op een bijeenkomst dit graag doet ondanks de drukte van de caseload want “ik moet dan in de boeken duiken en mijn kennis delen met andere brengt mij ook kennis die ik kan
gebruiken bij mijn individuele cliënten.  Of de deelnemer die komt halen die zegt: “ik kom dan alleen maar halen maar weet dat wat ik haal weer in mijn organisatie deel zodat kennis zich verspreid”.  De resultaten zitten dus echt in de personen van het netwerk en is gebleken uit de opkomsten bij bijeenkomsten, inzet bij meedenken bij vragen en het commitment om elke 3 jaar het convenant opnieuw te onderteken en het netwerk te faciliteren.

De volgende resultaten worden tijdens de bijeenkomst getoond:

 1. Samen optrekken – Nathan Gorter, bestuurder Eddee Zorggroep
  “In deze regio vinden we het vandaag de dag normaal om samen op te trekken, met en rondom de cliënt. En die normaal, daar zet ik me graag voor in om dat vast te blijven houden”.
 2. Factsheet voor ouders en betrokkene van meisjes 0- 5 jaar – Leonie Verhulst, Gedragsdeskundige Gemiva
 3. Coalities: netwerk Arbeid – Sophie Don- Jobcoach Hicare Company BV
  “Toewerken naar online of fysieke bijeenkomsten voor kennisdeling en netwerken rondom arbeid waarbij we onze krachten kunnen bundelen doet ook recht aan de inspanningen die er geweest zijn”.
 4. Informatie geven: Samen met de NVA vertonen van de documentaire Inside Aut – Marjolein van Ooijen Knook -Coördinator NVA Rijnmond
  “Mijn moeder was geraakt door de documentaire en ook onder de indruk. Ze zei dat ze wel wist waar haar (klein)kinderen met autisme tegenaan lopen, maar nu ze de beelden had gezien kon ze zich het ook voorstellen. Nu begrijpt ze het echt”.
 5. Bijeenkomsten netwerk waarin kennisdeling:  Act en Autisme – Marieke Wubs Vrij Leven ACT Coaching Behandelaar, opleider en coach ACT
 6. Ervaringsdeskundigheid – Anouck de Zeeuw – Ervaringsdeskundige begeleider – ASVZ en Ron van Doorn – Regiomanager – Boba
  1. Herstelwerkgroep organiseert bijeenkomsten
  2. Beleid organisatie werknemers met ervaringsdeskundigheid in dienst

 

Als alle breinen werken: Neurodiversiteit in organisaties en netwerken
Saskia Scheper neemt ons mee in het belang van neurodiversiteit in organisaties en netwerken.

Quote van Hanna Verboom ”Het is heel eenzaam als je niet alles wat je bent kunt zijn...

Neurodiversiteit verbindt en wordt uitgelegd in 3 principes: natuurlijke variatie/anders bedraad, neurodivergentie is in de evolutie overeind gebleven en van stoornis denken (medisch model) naar context denken (sociaal model).

Saskia komt met de mooie quote: “Een tulp is geen roos met een stoornis”

Het potentieel van neurodiversiteit en werk is dat verschillende type  breinen excelleren in  verschillende situaties. Te vaak knelt het anders zijn in organisaties.  Niet elk brein gedijt even goed bij standaard leer- of werkwijze, routine, groepen mensen, brainstormen, socializen, alleen zijn, small talk of in projectgroepen werken. Vervolgens geeft Saskia hoe je naar een breinvriendelijke werkomgeving kan gaan. Het belangrijkste is nieuwsgierig blijven en bewust zijn van breinvoorkeuren en hoe je breinvriendelijk kan organiseren.

Saskia vertelt over ‘de kracht van samen’ en het snelgroeiende Neurodiversiteit Netwerk Nederland. ( Neurodiversiteitnetwerk Nederland     en Neurodiversiteit Netwerk Nederland: over het bedrijf | LinkedIn).

Op de website van Saskia kun je diverse gratis handleidingen vinden:


Netwerken in de regio blijft bestaan
Het convenant autismenetwerk ZHZ in de regio stopt maar het netwerken niet.
 De contacten zijn gelegd. Nathan Gorter geeft aan zich daarvoor in te blijven zetten en niet meer te spreken over het stoppen van het autismenetwerk.  Wat stopt is dat er geen coördinator is maar wat niet stop zijn de contacten. Ook de contacten tussen jobcoaches vinden een vervolg door een netwerk rondom arbeid te blijven voortzetten. Donderdag 25 januari hebben zij al een eerste online bijeenkomst.

Ook Saskia die over de kracht van samen sprak geeft aan dat je rondom een onderwerp vaak een eenpitter bent en dus eenzaam. Met gelijkgestemden ontstaat er synergie, je kunt samen middelen slim besteden en kansen creëren. Een bijeenkomst kun je met betrokkenen wisselen organiseren. Onderwerpen hebben verbinding.

Afscheid Nel
Tot slot bedanken de bestuurders van MEE Plus en MEE Rotterdam Rijnmond de coördinator Nel Hofman voor de afgelopen 17 jaar inzet in het autismenetwerk. De sleutelfiguren bedankten Nel met 2 symbolische kadootjes. Een beeldje met de symboliek van netwerken en  een sieraad met hartjes waarbij de tekst; “Warmte, eenheid en liefde worden in dit sieraad uitgedragen.  Nel is blij en trots dat vanmiddag door de deelnemers is uitgesproken dat het netwerken rondom autisme in de regio Zuid-Holland Zuid de ambitie blijft.

Nel: “Ik wil iedereen bedanken die vanmiddag of via mail lieve woorden en complimenten hebben gegeven. Dank voor alle bloemen en cadeaus. Ik heb de afgelopen jaar met veel plezier het netwerk gecoördineerd en geïnspireerd. Dit kon ik alleen doen met enthousiaste mensen die altijd bereid waren om tijd vrij te maken om te netwerken. Ik ga niet weg en zeg graag ’tot ziens’.

(Interview Nel Hofman).

 


De website www.autismenetwerkzhz.nl blijft in 2024 online 


 

!