Informatieavond en uitwisselen ervaring voor ouders van meisjes met autisme.

18 mei 2022

Vroegsignalering meisjes
Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist omdat de uitingsvorm bij meisjes anders kan zijn dan bij jongens.  Ouders van meisjes met (vermoeden van) autisme ervaren dat zij niet de juiste informatie weten te vinden of versnipperd is. Hoe kunnen we zorgen dat de informatie beter beschikbaar is? En waar hebben ouders behoefte aan?

Factsheet voor ouders en betrokken van meisjes met vermoeden van autisme
Vorig jaar juni lanceerde het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid een factsheet voor ouders en betrokkenen van meisjes met autisme.  Een factsheet waarin een overzicht van mogelijke gedragskenmerken bij jonge meisjes met autisme en waarom en/of wat de verschillen tussen jongens en meisjes kunnen zijn.

De factsheet is bedoeld om ouders alert te maken op de gedragskenmerken.  Ouders merken vaak al vroeg dat er ‘iets’ niet klopt en vinden het lastig om dit gevoel concreet te maken.  Familie en/of hulpverleners wimpelen hun zorgen vaak af en zeggen dat het meisje nog zo jong is en het wel goed komt. De factsheet heeft als doel om kennis over autsime bij meiden te vergroten zodat eerder gesignaleerd kan worden dat gedrag anders is dan verwacht? Zowel de kennis bij ouders maar ook bij artsen en wijkteams.

Complimenten voor de factsheet maar wat vinden ouders?
Op de factsheet heeft het autismenetwerk ZHZ complimenten gehad en op LinkedIn is het bericht 165x geliket en 28x gedeeld. Een signaal dat er behoefte is aan deze informatie en kennis. Het autismenetwerk ZHZ is benieuwd wat ouders van deze factsheet vinden. Ervaren zij dit als een hulpmiddel om in gesprek te gaan en heeft het hen geholpen om gedrag van hun dochtertje te herkennen? Dit hoort het autismenetwerk ZHZ graag van de ouders en  nodigt hen van harte uit om hun ervaringen te delen.

Informatieavond en uitwisselen ervaringen – 23  juni
In samenwerking met Enver, Gemiva en Yulius organiseert het autismenetwerk ZHZ op 23 juni in Rotterdam een informatieavond voor ouders van meisjes van 0 tot en met 5 jaar.  Tijdens deze avond is er informatie en voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

U bent van harte uitgenodigd  – wel even aanmelden
Het autismenetwerk ZHZ nodigt ouders van harte uit om deel te nemen op 23 juni van 19.30-21.00. De inloop is vanaf 19.00 uur.
In de flyer leest u meer informatie over de avond en over de aanmelding voor deze avond (digitale aanmeldingsformulier) .


De avond is bedoeld voor ouders uit de regio van het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
De avond is gratis.

 

 

!