Lancering www.ouderkennis.nl

Ouderkennis zowel professionele als ervaringskennis van, voor en door ouders en professionals

28 april 2023

Maandag 3 april, is het de geboortedag van Alice van der Pas, de grondlegger van de psychologie van ouderschap in Nederland. Om haar gedachtengoed levend te houden lanceert Stichting Alice van der Pas de website www.ouderkennis.nl. Ouderkennis biedt inspiratie, kennis, denkstof en soms ook praktische tips voor iedereen die werkt met en voor ouders. En voor iedereen die nieuwsgierig is naar het perspectief van ouders en de psychologie van het ouderschap. Ouderkennis.nl pretendeert niet volledig te zijn. In een arbitraire selectie, die voortdurend wordt aangevuld, belicht Ouderkennis zowel professionele als ervaringskennis van, voor en door ouders en professionals. De website draagt zo bij aan het verspreiden van het gedachtengoed van wijlen Alice van der Pas en is een uitnodiging aan iedereen die werkt met en voor ouders om ouder-zijn te bezien vanuit het perspectief van ouders en recht te doen aan hun bijzondere positie. Voor ouders zelf is het een plek om kennis te verwerven en ervaringskennis te verbinden met professionele kennis.

Verbinding en verdieping

Als eerste project lanceert de stichting nu deze website. Ouderkennis.nl bestrijkt een breed spectrum. Van onderzoek en proefschriften, oudervriendelijke methodes, podcasts, websites tot aan initiatieven die de stem van ouders incorporeren bij het maken van beleid. Nu zijn het vaak allemaal eilandjes, Stichting Alice van der Pas brengt het op deze manier bij elkaar en mogelijk leidt dat tot meer verbinding en verdieping. Door het als website op te tuigen is het een flexibel en groeiend geheel dat gestaag kan worden aangevuld en zo kan uitgroeien tot een solide kennisbank. Niet bestemd voor actuele en vervliegbare zaken.

Oudervriendelijke samenleving

Het wordt ook de thuisbasis van het Genootschap van de Kruk. Iedereen die zich committeert aan oudervriendelijk werken en wil bijdragen aan een oudervriendelijke samenleving, kan lid worden van het Genootschap van de Kruk (verwijzend naar de drie ‘poten’ van de ouderbegeleidende positie uit de ouderschapstheorie van Alice van der Pas). Met een donatie aan de stichting kan men lid worden van het genootschap en wordt een speldje toegestuurd. Het dragen van dit speldje werkt als een reminder voor jezelf en lokt vragen uit die uitnodigen om met zowel professionals als ouders kennis te delen over oudervriendelijk werken. Op de website is het mogelijk te worden toegevoegd als professional die oudervriendelijk werken toejuicht. Wees welkom om een kijkje te nemen op www.ouderkennis.nl en je aan te melden bij het genootschap!

!