Nazorg Long COVID

Grote groep weet C-Support en PostCovid Nl (nog) niet te vinden!

24 mei 2023

Inmiddels hebben ruim 24.000 Long COVID patiënten C-support weten te vinden. Deze groep bestaat vooral uit (digi)taalvaardige Nederlanders waarvan 70% vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar.
Een grote groep, waaronder mensen met een beperking, ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden weet C-support en PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden.

 

Long COVID

Volgens de laatste onderzoeken heeft 1 op de 8 mensen te maken met Long COVID. De meeste mensen met  Long COVID hebben 10-15 klachten tegelijk. De meest voorkomende staan hieronder genoemd.

 

Nazorg COVID-19  door C-support

C-support is door het Ministerie van VWS in het leven geroepen om COVID-19 patiënten, die langer dan 3 maanden klachten ondervinden, te adviseren en te begeleiden. Samen met de patiënt wordt integraal gekeken naar welke vragen er zijn en welke ondersteuning er nodig is op medisch en psychosociaal vlak, en op gebied van werk en inkomen. Als er veel zorg- en dienstverleners betrokken zijn bij de behandeling ondersteunt C-support bij de regie, coördinatie en onderlinge afstemming.
Aan de aanmelding en begeleiding zijn geen kosten verbonden.

 

Patiëntenorganisatie PostCovid NL

PostCovid NL (onderdeel van Longfonds) is de patiëntenorganisatie voor mensen met aanhoudende klachten na corona. PostCovid NL helpt mensen met Long COVID grip te krijgen op hun leven, zodat ze weer vooruit kunnen. Door digitale informatie en advies, contact met lotgenoten (fysiek en digitaal) en belangenbehartiging.

 


Wat kunt u doen?

Onderstaande flyers en poster maken Long COVID beter bekend.   Hiermee kunnen cliënten zelf of met uw hulp:

  1. een verband leggen tussen het doormaken van corona en hun aanhoudende klachten;
  2. symptomen bij zichzelf herkennen in de genoemde meest voorkomende klachten;
  3. dit met hun (huis)arts bespreken;
  4. weten waar ze (gratis) hulp kunnen vinden.

Draag bij aan hulp voor mensen in uw omgeving met de problemen die door langdurige klachten na corona zijn ontstaan, door onderstaande middelen in uw organisatie/praktijd in te zetten!Bovenstaand nieuwsbericht is op verzoek van  C-support en PostCovid NL geplaats

C-support
Nazorg COVID-19
www.c-support.nu

PostCovid NL
Patiëntenorganisatie
www.postcovidnl.nl

 

!