Opbrengsten van de bijeenkomst ‘preventief samenwerken VB en GGZ’

Kennisdeling

4 november 2021

Dinsdag 26 oktober was het eindelijk zover. Op locatie konden de verschillende professionals weer bijeenkomen om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en inspireren.

Thema – preventief samenwerken VB en GGZ

Het thema was preventief samenwerken tussen de behandelaars GGZ en begeleiders in de zorg voor verstandelijke beperking.   In deze bijeenkomst waren er 3 sprekers en 25 deelnemers.

 • Jan van der Plas, Parnassia – AVG arts:
  • Behandeling mensen met LVB/autisme in de GGZ
   • Het belang om als behandelaar te investeren in contact met begeleiders met als doel: begeleiders in hun kracht zetten en minder handelingsverlegen maken
   • Psychiatrische crisis versus emotioneel in disbalans
   • Systemisch kijken
 • Reinilde van der Heij:  Antes – Behandelaar 2/ GGZ-Agoog LVB Expertiseteam
  • Expertiseteam LVB Antes
 • Annelies Castelein: Gemiva SVG Groep – Gedragsdeskundige
  • CrisisOndersteuningsteams
 • Deelnemers:
  • SjaloomZorg, Gemiva SVG groep, Zuidwester, Antes, Yulius, Syndion
  • Elke organisatie wat vertegenwoordigd met een manager, gedragsdeskundige en begeleider.

 

Opbrengsten uit de bijeenkomst

Wat neem je mee? Waar ga je mee aan de slag? zijn vragen die aan het einde van de bijeenkomst zijn gesteld. Onderstaande opbrengsten zullen nog aangevuld worden met de antwoorden uit de evaluatie.

 • Bewustwording van aandachtspunten in de samenwerking tussen VB en GGZ. Denk aan de dynamiek die ontstaat in het werken in de driehoek cliënt-begeleider-behandelaar en het belang van het verstaan van elkaars taal. Interne behandelaren (gedragsdeskundige, AVG) kunnen ondersteunend zijn in de communicatie tussen VB – GGZ rondom een cliënt.
 • Bewustwording van de verschillende rollen in de samenwerking met een (externe) behandelaar. Er zijn verwachtingen over en weer die niet altijd kloppen met de praktijk. Soms wordt er bijvoorbeeld teveel verwacht van een behandelaar en wordt er onvoldoende gekeken naar de krachten in het eigen team begeleiders. Het is van belang elkaar en de cliënt uitleg te geven over de rol van de behandelaar.
 • Kennis over ‘hoe het werkt’ in de psychiatrie en in gehandicaptenzorg, maakt dat we dichter bij elkaar kunnen komen.
 • Het bestaan van de Crisis Ondersteuningsteams (COT). Er zou meer bekendheid aan gegeven moeten worden! Binnen organisaties is daarnaast nog niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het aanmelden van een casus bij het COT.

 

Hoe nu verder?

Deze bijeenkomst was mogelijk door de inzet en voorbereiding door de coalitie ‘Preventief samenwerken GGZ en VB’ en inzet en enthousiasme door Caroline Ligtendag (Sjaloom Zorg).

Met de kennis die eerder opgedaan is in 2018 en afgelopen 2 jaar ( zie ook  Thema op deze website – Preventief samenwerken VB en GGZ) en deze kennis zal

 • binnenkort de thema pagina aangevuld worden
 • aan de coalitie gevraagd worden wat er in 2021 nog nodig is aan kennisuitwisseling tussen GGZ en VB maar ook aan kennis in de GGZ.

 

!