Plannen 2021 van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

18 januari 2021

Het jaarplan 2021 van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is, met inbreng van de sleutelfiguren van de 37 aangesloten organisaties, tot stand gekomen.

Speerpunten zijn:

  • Herijken en ondertekenen 6e convenant 2022-2024.
  • Kerngroep/denkgroep die meedenkt met coördinator.
  • Netwerkbijeenkomsten (minimaal 3) rondom thema’s.
  • Jaarlijkse themabijeenkomst: Meisjes/vrouwen.
  • Minimaal 60 vragen beantwoorden via telefoon/mail.
  • Sociale kaart door overzicht van het aanbod aangesloten organisaties, zoektips en minimaal 20 thema’s.
  • Er zijn 7 coalities: Vroegsignalering meisje, arbeid levensloopbegeleiding, samenwerking GGZ en VB, WlZ 2021, ervaringsdeskundigheid en samenwerking onderwijs en zorg (preventief).
  • De meerwaarde en resultaten in korte teksten (voor intranetberichten) met als doel dat het netwerk ‘leeft’ in de aangesloten organisaties.
  • Kennisdeling in het landelijk Autismenetwerk.

Bij alle activiteiten is er samenwerking met mensen met autisme.

Wil je aan één van de activiteiten een bijdrage leveren, aansluiten of meedoen dan kun je contact opnemen met de coördinator.

 

!