Oproep voor online onderzoek

Radboud universiteit is op zoek naar jongvolwassenen met autisme (18-30 jaar)

7 februari 2023

Radboud Universiteit vraagt aandacht voor een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgezet onder jongvolwassenen (18-30 jaar) met en zonder de diagnose autisme.

Voor dit onderzoek is het onderzoeksteam op zoek naar jongvolwassenen met autisme (18-30 jaar) die mee willen werken aan dit online onderzoek (vragenlijst).

Aan deelnemers wordt enkel bekend gemaakt dat het onderzoek over variatie in persoonlijkheidskenmerken, stemming en gedrag gaat. Om te voorkomen dat deelnemers beïnvloed worden, vertellen de onderzoekers niet dat het onderzoek ook over autismekenmerken gaat.  

Wij, masterscriptiestudenten onder begeleiding van docent Lysandra Podesta (onder verantwoordelijkheid van prof. Dr. Anna Bosman, onderzoeksafdeling Learning en Plasticity), voeren dit onderzoek uit. Het hoofddoel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in bepaalde persoonlijkheidskenmerken bij Jong volwassenen, Er wordt onderzocht met welke factoren deze kenmerken het sterkst samengaan en/of waardoor deze kenmerken variëren over de tijd heen.

Het onderzoek bestaat uit

Het onderzoek bestaat uit twee delen die beide online plaatsvinden (zie hieronder).

  • Deelnemers die aan deel 1 deelnemen, hoeven niet per se deel te nemen aan deel 2.
  • Als zij interesse in deel 2 hebben, zou dat natuurlijk heel fijn zijn.
  • Momenteel vindt deel 1 plaats en in maart en april (2023) vindt deel 2 plaats.

Deel 1: Er worden eerst diverse factoren in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten. De vragen gaan over persoonlijkheid kenmerken, stemming en gedrag. Dit gedeelte duurt naar verwachting maximaal een uur.

Deel 2: In deel twee van het onderzoek vragen we om gedurende twee maanden elke avond een aantal simpele vragen online te beantwoorden. Deze vragen hebben ook betrekking op persoonlijkheidskenmerken koma stemming en gedrag. Per dag zult u in avond kort ( 3 minuten) Bezig zijn met het online beantwoorden van de vragen via een externe website. iedere dag worden precies dezelfde vragen beantwoord: dit hoort bij het onderzoek. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. U kunt steeds invullen hoe u het die dag ervaart.

 


Dit onderzoek is onafhankelijk getoetst door de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen (ECSW) van de Radboud Universiteit, en er is formeel geen bezwaar tegen dit onderzoek.

Dowload PDF met  informatie rondom het onderzoek en privacy (omgang persoonsgegevens).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je wilt deelnemen aan deel 1 van het onderzoek (éénmalig invullen van een online vragenlijst over persoonlijkheidskenmerken, stemming en gedrag waarbij de ervaring is dat dit 30 tot maximaal 60 minuten duurt) kan je dit mailen naar anne.verheijen@ru.nl. Anne stuurt per mail een persoonlijk deelnamenummer, een link naar de toestemmingsverklaring en een link naar de vragenlijst toe.

 

Als je aan deel 1 van het onderzoek deelneemt en interesse hebt in deel 2 (gedurende 2 maanden -maart en april- 3 minuten per dag elke avond een aantal simpele vragen online, waarbij iedere avond dezelfde vragen worden beantwoord), kan je eveneens een berichtje sturen naar anne.verheijen@ru.nl. Zodra deel 2 start, zal via de mail contact met je worden opgenomen.

 

Als je vragen over het onderzoek hebt, kan je deze mailen naar  anne.verheijen@ru.nl.

 

Mocht je mensen weten die mee willen werken dan horen zij dit graag (contactgegevens staan hieronder vermeld).

!