Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Tips en signalen rondom ondersteuning autisme

24 maart 2020
Foto Samen Sterker530 360
Er is onrust, angst en zorgen onder mensen met autisme, hun familie en professionals in de hulpverlening/onderwijs.
 • Wat betekent het als je autisme hebt en je niet meer kan rekenen op de vertrouwde zorg/begeleiding/behandeling/coaching. Of dat je het in een andere vorm krijgt? 
 • Wat betekent het voor de naasten dat de zorg/ondersteuning niet of anders geboden wordt?
 • Wat betekent het voor mantelzorgers nu hun (volwassen) kind met  autisme en verstandelijke beperking thuis is of hun (volwassen) kind niet meer  mogen bezoeken.
 • Wat betekent het voor leerkrachten en hulpverleners dat zij geen onderwijs of ondersteuning kunnen bieden? Of op een andere wijze moeten bieden?

 

Autisme en corona  - Tips en linken

Veel mensen en organisaties zijn bezig om informatie te verspreiden - voor mensen met autisme, ouders/begeleiders van mensen met autisme én hulpverleners - over hoe te informeren/begeleiden rondom corona.  

   
Autismenetwerken Nederland

Tips en informatie voor mensen met autisme, begeleiders en professionals

NVA De Nederlandse Vereniging voor Autisme presenteert de NVA Wegwijzer autisme & corona. Met behulpzame tips en links voor mensen met autisme en hun naasten. En informatie over wat je zelf kan doen.
Autisme Centraal Autisme en het Coronavirus: 20 tips

NJI

Ned. Jeugd Instituut

Landelijk heeft de NJI een rol gekregen om een coördinerende rol te spelen in de publieksinformatie over corona voor ouders, kinderen en professionals.
Zij werken daarin intensief samen met allerlei partijen en kennisinstituten.
Samen vullen zij o.a. een themapagina Omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

Autismenetwerk ZHZ

 

Hoe signalen, knelpunten en goede voorbeelden opvangen, delen en bespreekbaar maken?

Naast dat ieder in zijn eigen organisatie en/of landelijke koepel beslist hoe signalen en andere knelpunten bespreekbaar te maken gebruiken we de kracht van wat door landelijke koepels gedaan wordt.  Hieronder een overzicht

 
 
 

MEE NL

MEE NL vraagt via de sociale media aandacht voor:
 • - zowel  het belang van continuering van de dienstverlening
 • - als het outreachend kunnen opzoeken van mensen die het tot nu toe redden maar vanaf nu in de problemen komen door alle corona maatregelen.
MEE NL heeft contact met VNG en andere landelijke koepels om de leden (MEE organisaties in de regio's)  te informeren
 

Zorgverzekeraars Nederland

 • Concrete maatregelen zorgkantoren voor aanbieders langdurige zorg 23 maart
 • Ook graag aandacht voor de gisteravond door Zorgverzekeraars Nederland verzonden brief aan verschillende branche- en beroepsverenigingen waarin wordt uiteengezet hoe zorgkantoren de aanbieders van langdurige zorg (waaronder ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en zorg voor mensen met een psychische stoornis) financieel ondersteunen. Het gaat daarbij onder meer om de:
  • - financiering van extra kosten,
  • - compensatie voor inkomstenderving,
  • - het op peil houden van liquiditeit
  • - en een tijdelijke versoepeling van verantwoording.
 
 VNG  
 
 Iederin  
 
 NVA De NVA heeft afgelopen eind maart een enquête uitgezet voor ouders met kind met autisme en een Verstandelijke beperking die intramuraal wonen.  Er zijn al 300 reacties. Op 17 april plaatste zij een nieuwsbericht en de uitkomsten van deze enquete.
   

Valente

Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

Signalen en voorbeelden opvangen en delen

Als jij signalen, knelpunten of goede voorbeelden kent deel deze dan met de andere (aangesloten( organisaties en/of met de coördinator Nel Hofman.

Want op het moment de landelijke koepels voorbeelden of casussen nodig hebben dan zou het fijn zijn als wij  hen in contact kunnen brengen met één of meerder aangesloten organisaties die voorbeelden hebben.  

Goede voorbeelden 

Hier alvast een aantal goede voorbeelden in de regio ZHZ;

 • Een behandelaar die al haar cliënten (beeld)belt ook als er geen afspraak staat om te horen hoe het gaat.
 • Parnassia waar in een week tijd 1000 behandelaren de training online behandelen aan het volgen zijn.
 • Een ambulant begeleider die door beeldbellen ineens een ander en veel beter gesprek met de cliënt heeft.