Terugblik op 2021

Jaarverslag 2021

21 februari 2022

Het jaar 2021 was een jaar met veel ontmoetingen en activiteiten. Door de maatregelen rondom Covid 19 weliswaar online maar gelukkig in oktober en november ook weer op locatie. Je ziet iedereen weer genieten van het bijkletsen voor, tijdens en na de bijeenkomst.

Een kleine opsomming uit 2021:

  • Het convenant is herijkt (tekst en financiële verdeelsleutel) en opnieuw door alle 37 partijen ondertekend.
  • Vijf coalities zijn actief bezig zich te verdiepen rondom een onderwerp.
  • Twee online netwerkbijeenkomsten, één bijeenkomst op locatie en twee bijeenkomsten voorbereid die verzet zijn naar 2022.
  • Sleutelfiguren zijn 1x online en 1 x op locatie bijeen geweest en de sleutelfiguren hebben 30 mails ontvangen van de coördinator.
  • De 98 binnengekomen vragen zijn geregistreerd in een monitor en daardoor inzichtelijker hoeveel en welke vragen er binnen komen.
  • De website (die dec 2020 online is gegaan) is in de loop van het jaar steeds meer gevuld door de aangesloten organisaties en de coördinator. Er is een behoorlijk toename zichtbaar van het bezoeken van de website.
  • Er is een intensievere samenwerking met andere regionale netwerken in het landelijke Autismenetwerk.

Jaarverslag 2021
Regelmatig komen de vragen ‘wat is het resultaat van het netwerk?’  ‘Wat heeft mijn organisatie eraan?’  ‘Wat merken mensen met autisme van het netwerk?’.  Het is niet altijd makkelijk om daar één antwoord op te geven. Want is dat die ene blije moeder die huilend aan de telefoon zat en door het luisterend oor van de coördinator weer verder kan? Of is het die professional die met de andere professional (soms eigen collega) in verbinding is gebracht?  Of zijn het de onderlinge contacten  die ontstaan zijn en daardoor mensen  elke kennen en weten te vinden?”   En is daar dan een netwerk voor nodig?

Bij het maken van het jaarverslag 2021 merkt de coördinator hoeveel er weer gedaan is en energie ontstaat. Ieder geeft/heeft  zo zijn/haar eigen bijdrage; even meedenken, spreker zijn of deelnemen in een voorbereidingscommissie. In 2021 ontstonden er overal bewegingen. Ook al  zijn het maar kleine bewegingen/stapjes. Uiteindelijk maken die bewegingen zichtbaar waar een netwerk voor nodig is. Het zijn kleine stapjes en de mensen die hier voor gaan zijn het netwerk.

Nel: Ondanks dat ik in 2021 weinig mensen ‘life’ heb gezien heb ik veel ontmoetingen digitaal gehad. En ik ben er trots op dat ik samen met alle mensen van het netwerk in 2021 mooie resultaten neergezet.  

ee

Dank je wel sleutelfiguren, mensen met autisme en leden van coalities: Anne, Sjaak, Manon, Anke-Elze, Stefanie, Silvia, Mirjam, Patricia, Jolanda, Caroline, Herman, René, Saloua, Femke, Marike, Reinilde, Ron, Roos, Sabine, Sas, Marijke, Wouter, Veronique, Janneke, Cynthia, Patrica, Wesley, Ilona, Annemieke, Jolanda, Ger, Annemieke, Leontine, Ton, Esther, Linda, Dorien, Peggy, Margriet, Arno, Margreet, Antje, Sasja, Leonie, Patrick, Eva, Caroline, Esther, Marise, Peter, Wilma, Tine, Corina, Gerdine, Linda, Jamiro,  Corine, Amarens, Godert, Richard, Michiel, Anke, Janne, Juliet, Hester.

dd

en dank je wel alle ondertekenaars van het convenant 2022-2024: Wim, Marijke, Evelien, Sas, Liesbeth, Herman, Maritza, Henk, Nathan, Esther, Bianca, Leontine, Ger, Jan-Hein, Martijn, Annemieke, Diana, Marc, Monique, Claudette, Michiel, Richard, Conny, Kees, Manon, Anke-Elze, Arnold, Bas, Greet, Keimpe, Cees, Jaap, Harry, Bert, Marco, Angélique

 

 


Het Autismenetwerken Zuid-Holland Zuid heeft een informatie-, ontmoeting- en signaleringsfunctie.  De aangesloten organisaties hebben de missie en visie dat mensen met autisme (en hun naasten) kunnen deelnemen aan de maatschappij. De één heeft hier meer ondersteuning bij nodig dan de ander.

Focus op autisme blijft noodzakelijk  De wetenschap en kennis over autisme is nog volop in beweging. Ondanks dat er steeds meer bekend wordt over wat autisme inhoudt en wat het voor iemands leven betekent, weten we ook veel (nog) niet. Bovendien is kennis niet bij iedereen bekend of op stigma’s gebaseerd.

Ons uitgangspunt is dat het creëren van verbinding cruciaal is om tot oplossingen te komen. Mensen komen tot bloei als ze zich verbonden voelen met de mensen in hun omgeving. Dat geldt ook voor professionals en mensen met autisme. Bij alles wat we in het netwerk doen gaan we uit van het bredere perspectief en kijken we naar de samenhang tussen de verschillende levensgebieden. Het belang van mensen met een autisme en hun naasten is hierbij altijd ons vertrekpunt en zijn zij op één of andere manier betrokken bij alle activiteiten van het autismenetwerk.

Nel Hofman: “Alle activiteiten van een vraag beantwoorden, meedenken over casuïstiek/thema tot deelnemen aan een bijeenkomst dragen bij aan het doel wat vele deelnemers voor ogen hebben:

“Bewustwording en een ‘beter’ begrip voor/over autisme bij zichzelf, collega’s en mensen in de samenleving”.

In het jaarplan 2022 zijn de grote lijnen van de resultaten van 2022 al gedeeld.
In dit jaarverslag een uitgebreidere rapportage van de resultaten en cijfers. Nieuw dit jaar zijn de quotes die deelnemers gegeven hebben. Quotes zeggen zoveel maar dan cijfers.


Download Jaarverslag 2021

!