Wegwijzer in wording

Doe mee en vul de online vragenlijst in

29 september 2020

Het project ‘Wegwijzer’ is een project vanuit ministerie van VWS. Het project heeft als doel om informatie over autisme, EMV, NAH en LVB beter vindbaar te maken.  Er is een inventarisatie gedaan welke informatie rond autisme moeilijk of niet te vinden is.

Online vragenlijst autisme
Zij zijn nu ook benieuwd waaróm het vaak niet lukt de juiste informatie te vinden. Hiervoor hebben zij enkele interviews gehouden en is er een online vragenlijst.

Help je mee?  Je vindt hier de link naar  de online vragenlijst voor autisme .

Je kunt de vragen volledig anoniem invullen. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Wegwijzer autisme. Het kan zijn dat je op een eerdere uitvraag van het project de Wegwijzer hebt gereageerd. Sommige vragen heb je dan al beantwoord, maar vanwege privacy redenen hebben zij deze niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Dus stellen zij deze vragen nu opnieuw. Wil je de resultaten van deze enquête toegestuurd krijgen? Dan kun je aan het eind van de vragenlijst je mailadres op hun website achterlaten.

Online vragenlijst EMB (ernstig meervoudige beperkingen )
Ben je ouder van een kind met EMB, ben je naaste van iemand met EMB of heb je een andere relatie tot iemand met EMB? Dan mag je ook de vragenlijst voor EMB invullen of delen.
Project Wegwijzer in wording

Voor meer informatie
Zie de website Wegwijzer in wording.

!