Verkiezingen – autisme en stemmen

Verkiezingen – autisme en stemmen

11 februari 2021

Op woensdag 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Aandacht voor verkiezingen is nodig
Aandacht voor verkiezingen is hard nodig. Want verkiezingen gaan ook over zorg en inclusiviteit, over ondersteuning om naar vermogen mee te kunnen doen. Dat maakt het extra belangrijk dat iedereen die stemrecht heeft en ondersteuning nodig heeft, ook daadwerkelijk zijn stem kan uitbrengen.

Passages over zorg in partijprogramma’s
MIND heeft van de elf grootste partijen de passages in het partijprogramma geselecteerd die relevant zijn voor de zorg, steun en levensomstandigheden van mensen met psychische problemen dan wel die zich richten op het voorkomen daarvan. Kamerverkiezingen: partijprogramma’s hebben ggz goed in beeld (mindplatform.nl)

Informatie en uitleg over stemmen
Een aantal organisaties geven informatie en/of uitleg over het stemmen:

  • VAB -Vanuit autisme bekeken
  • Steffie
  • Prodemos
  • Overheid met informatie wat anders gaat door de maatregelen met corona

VAB -Vanuit autisme bekeken
Op Autisme en stemmen | Vanuit autisme bekeken geeft VAB uitleg wat je moet kunnen om te stemmen:

  • Je stem bepalen: een keuze maken uit partijen en/of personen
  • Gaan stemmen: op de juiste dag, naar het juiste stemlokaal gaan en het juiste vakje inkleuren
  • Je stem accepteren: ook achteraf de politiek van de door jou gekozen partij accepteren.

Steffie
Steffie  legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit:


Prodemos
Op de website Stem jij ook » 17 Maart 2021 verkiezingen  vind je informatie over

Debat in Duidelijke Taal (livestream) – 13 februari
Op zaterdag 13 februari (14.00 – 15.30) vindt een verkiezingsdebat in Duidelijke Taal plaats. Dit debat is bedoeld om mensen met een licht verstandelijke beperking op een informele en aansprekende wijze te helpen om tot een stemkeuze te komen. Het is mogelijk om individuele cliënten op het debat te wijzen of om te organiseren dat u met een groep cliënten gezamenlijk het debat kijkt. De link om het debat live te kijken verschijnt op de dag zelf op de homepagina www.stemjijook.nl. Er is onbeperkt plek en vooraf opgeven is niet nodig. Meer informatie over het Debat in Duidelijke Taal.


Corona en stemmen
Het stemmen gaat iets anders dan normaal door alle coronamaatregelen.  Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens de verkiezingen zo klein mogelijk te maken, heeft de Rijksoverheid extra maatregelen getroffen. Iedereen die in het stemlokaal gaat stemmen, moet van tevoren een gezondheidscheck doen. In het stemlokaal gelden een aantal maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Het is nog steeds mogelijk iemand te machtigen om voor jou te gaan stemmen. Ook is vervroegd stemmen mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle benodigde informatie over de Tweede Kamerverkiezing van 2021.

Overzicht belangrijkste corona-maatregelen Tweede Kamerverkiezing 2021 | Verkiezingen | Kiesraad.nl


Oproepen aan de politiek


Heb jij aanvullende tips? Deel deze met Nel om deze ook hier te plaatsen.

!