Via beweging en plezier, een brug over naar meer zelfvertrouwen

Workshop 'Durf te doen' met de sleutelfiguren van het netwerk

18 april 2023

Bram Martens verzorgde op 11 april  een workshop voor de sleutelfiguren van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Een workshop over de training Durf te Doen die ImproBattle samen met Werkpad en Martine Scharp heeft ontwikkeld om het geloof in eigen kunnen van mensen met autisme te verbeteren.

Bram: “Improbattle is een manier van leren door improvisatie theater. Improbattle ontwikkelde vanuit de praktijk trainingen waarbij improvisatie(theater) als middel wordt ingezet. De workshops zijn altijd gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van sociale vaardigheden, zelfinzicht en het verbinden van mensen.

Waarom deze workshop?

In november 2022 besloten de sleutelfiguren om de eerstvolgend bijeenkomst kennis te maken met Improbattle.
Ton Verwey is jobcoach bij Werkpad. Werkpad werkt samen met Improbattle. Ton heeft ervaring met de training Durf te Doen: “We hebben het vaak over autisme en geen werk, autisme en stress, autisme en vermoeidheid, autisme en eetproblemen, autisme en …… Je blijft in bepaalde kaders/knelpunten denken. Hoe kom je hieruit?  Met een aantal mensen met autisme heeft hij de training Durf te doen gevolgd.

Terugblik middag

Een middag waar vanaf begin tot het einde niemand op zijn stoel zat en iedereen actief meedeed aan de oefeningen uit de training is niet te beschrijven. In sneltreinvaart kwamen de oefeningen langs:

 • Check-in
 • Verbinding maken door: ik zoek mensen met ….
 • Woess – Boing – Pauw – chaos
 • 1 – 2 – 3 | klap, hoog en swing
 • Uitbeelden Parijs, liefde en …
 • Woorden – associaties
 • Durven doen

Aan het einde van de middag werd in groepjes besproken wat ieder meenam. Vervolgens moesten zij in 1,5 minuut bedenken hoe dit uit te beelden!  Het was genieten om te zien hoe iedere groep, zonder schroom, dit daadwerkelijk ging uitbeelden.

 PDF met beelden uit deze middag

Reacties van de sleutelfiguren

 • Het was super leuk en leerzaam“.
 • “Via beweging en plezier, een brug over naar meer zelfvertrouwen”
 • “Ik vond de workshop improbattle leuk en boeiend. Het was mijn eerste sleutelfigurenbijeenkomst dus ik wist sowieso niet wat te verwachten, maar ik vond het enerverend”.
 • ‘Leuk om in connectie te zijn met de andere sleutelfiguren op deze ‘speelse’ wijze’.
 • “Wat ik meeneem uit improbattle is de positieve benadering bij misstappen, zoals een klein voorbeeld in één van de spellen: het klappen als iemand een foutje maakt waardoor er ontlading is en iemand even het positieve middelpunt van belangstelling is”.
 • “We zijn geneigd om mensen te beschermen fouten te maken, maar fouten zorgen vaak ook juist voor groei. Mits ze geen gevaar voor de persoon en omgeving zijn natuurlijk”.
 • Zeker genoten! Was zeer leerzaam en gaf directe verbinding. Mooi!”
 • “Kunnen we dit niet iedere bijeenkomst doen met de sleutelfiguren? 😉 Zorgt voor verbinding en dat is binnen het netwerk toch ons doel”
 • “Genoten en veel geleerd gisteren van jou Bram!”
 • “Het was heel waardevol! Ook zeker door jouw energie Bram”.

Hartelijk bedankt voor het organiseren van de leuke en leerzame middag. Ik vond durf te doen vooral op het positieve gericht, dat merkte je ook aan de energie van de trainer. Daarnaast vond ik het prachtig om te zien dat aandachts oefeningen/mindfulness ook op een actieve manier kan. De overlap van PMT, aandacht in het hier en nu, fouten mogen maken en je lijf voelen vond ik erg mooi en ik kan me voorstellen dat deze combinatie ontzettend goed werkt voor mensen met autisme. Voor de start was ik wat sceptisch, maar gaandeweg werd steeds duidelijker dat het niet gaat om theater, maar om op een spontane manier met je lijf in het hier en nu te zijn. Vooral bij de krampachtige bewegingen bij de 1-2-3-klap oefening werd dit heel duidelijk. Ook lijken de oefeningen me heel geschikt voor teambuilding voor zorgteams.

 

 MEER LEZEN OVER IMPROBATTLE

ImproBattle biedt in heel Nederland programma’s gericht op het ontwikkelen van sociale competenties en het vergroten van het geloof in eigen kunnen. Hierbij wordt improvisatietheater als instrument gebruikt. De kennismaking tussen Werkpad en  Improbattle resulteerde in een samenwerking waarin we gestart zijn met een aantal pilots. Door te focussen op wat deelnemers wél kunnen, versterken ze hun eigen kracht en zetten ze strenge zelfkritiek uit waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Hierdoor durven deelnemers meer open te staan voor nieuwe kansen.

De resultaten en de ervaringen van de deelnemers van de eerste trainingen Durf te Doen waren unaniem positief.

Een paar reacties:

 • “Ik heb geleerd minder bang te zijn om fouten te maken.”
 • “Door de improvisatietraining heb ik iets meer zelfvertrouwen, durf is meer mijn grenzen aan te geven en kan ik sneller reageren”.

 De training Durf te Doen is bedoeld voor mensen met autisme (ook in combinatie met LVB).. De training wordt aangeboden als opstap naar een Werkfit traject. Het bijzondere aan de interventie Durf te doen is dat de doelgroep op een non formele manier werken aan vaardigheden en de mindset om stappen te zetten. Dankzij deze toegepaste improvisatietraining leren mensen op- een gecontroleerde manier uit hun comfortzone te komen en kunnen mensen met autisme of met een auditieve kwetsbaarheid makkelijker contact maken met anderen. De veilige sfeer, het fysieke karkater en de humor stelt klanten in staat om zowel via hun hoofd als via hun lichaam te voelen en te groeien. Hierin onderscheidt deze training zich van andere re-integratietrajecten. 

 • ImproBattle is een aandachtstraining. Durf je planning en persoonlijke agenda los te laten. Let op wat een ander doet of zegt en reageer daar op. Zo ben je in het hier en nu en ben je minder bezig met angsten of andere dingen die je kunnen afleiden.
 • ImproBattle is een samenwerkingstraining. Werk samen op een positieve manier. Dit doe je door ‘ja, én’ te zeggen op een actie van de ander. Je let op wat een ander doet en voegt daar je eigen idee aan toe.
 • ImproBattle is een faalangsttraining. Durf fouten te maken. Door jezelf en anderen toe te staan dat het fout mag gaan, ben je minder bezig met de angst dat het fout gaat. Je haalt het waardeoordeel uit de fout. Daarvoor in de plaats kijk je op een positieve manier naar wat er mogelijk is om bij te sturen.
 • ImproBattle is een ontspanningstraining. Een belangrijke voorwaarde voor een fijne improvisatie is dat we plezier maken. Door samen te lachen en plezier te maken, zorgen we voor een veilige en ongedwongen sfeer waarin we kunnen groeien”.

 

Mensen met autisme durven meer door te improviseren – ImproBattle

 

!