Villa Abel sluit aan bij het autismenetwerk ZHZ

Nieuwe convenantpartner

11 april 2022

Villa Abel is een voorziening voor studenten met een vorm van autisme in het hbo- en wo-onderwijs. Bij Villa Abel kunnen studenten levensbrede begeleiding krijgen zoals bij het studieproces, wonen, het dagelijks leven en het vergroten van zelfredzaamheid.

Villa Abel is gevestigd in Leiden en Rotterdam.

Villa Abel: Dank voor het prettige gesprek en wij sluiten graag aan bij het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.  We hopen op veel vruchtbare ontmoetingen en kennisuitwisseling.

 

Villa Abel geeft ondersteuning wanneer nodig en sturen aan op zelfstandigheid. Villa Abel creëert een omgeving waarin studenten tot hun recht komen, talenten ontwikkelen en benutten, zelfstandigheid vergroten en hun studie succesvol kunnen afronden. Dit doen we door uit te gaan van inclusie, aansluiting te zoeken bij het leven en de doelen van de student en door maatwerk te leveren op het gebied van levensbrede begeleiding en ondersteuning. Hierdoor kan de student tijdens en na de studie als volwaardig mens participeren in de samenleving. Voor ouders bieden wij maatwerk omdat hun rol veelal wijzigt in deze periode. We zijn gevestigd in Leiden en Rotterdam.

Van harte welkom Villa Abel.


Ben jij of ken jij organisaties in de regio Zuid-Holland Zuid en wil je ook aansluiten? Neem contact op met nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl

 

!