Autisme: de atypische ontwikkeling – ‘kenmerken in de mens als geheel’

Webinar Martine Delfos en Monique Post

25 mei 2021

Autisme: de atypische ontwikkeling – ‘kenmerken in de mens als geheel’

De Lichtenvoorde en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG)  nodigen alle regionale autismenetwerken uit om deel te nemen aan gratis het Webinar ‘Autisme: de atypische ontwikkeling – kenmerken in de mens als geheel”. Het is een een inspirerend Webinar met de sprekers Martine Delfos en Monique Post.

Dit Webinar richt zich op mensen met autisme, hun ouders/naasten, vrijwilligers, professionals en geïnteresseerden uit alle regionale autismenetwerken in Nederland.

Programma – 15 juni 2021 van 19.00 – 21.15
19.00- 20.00 uur Martine Delfos
20.00- 20.15 uur Pauze
20.15- 20.45 uur Martine Delfos, beantwoorden van vragen
20.45- 21.15 uur Monique Post

Dr. Martine F. Delfos
Martine is biopsycholoog, wetenschappelijk onderzoeker en gespecialiseerd in autisme.
Martine: “Er is altijd maar naar een stukje mens gekeken bij autisme, naar de sociale kant. Beoordeeld als defect mens met een stoornis, deden de mensen met opbouwend en beschadigd. Hoe dan wel? In ieder geval oprecht rechtstreeks contact maken en de mens als geheel zien. Communiceren in plaats van richtlijnen geven. Deze lezing gaat over mijn nieuwste boek over autisme, waarin ik nóg duidelijker en concreter probeer te zijn en de kenmerken en hun gevolg uitleg”.

Monique Post
Monique is ervaringsdeskundige, spreekt op (internationale) congressen, werkt tot op Europees niveau aan een eerlijk beeld van autisme en begeleidt mensen als coach in hun persoonlijke ontwikkeling.
Monique: “Ik ben inmiddels 12 jaar onderweg binnen het ongelooflijk ingewikkelde thema dat autisme heet. Ik had mezelf gevonden, dacht ik, maar ben mezelf daardoor verloren. Ik ben geïnspireerd geweest en tegelijkertijd gedesillusioneerd geworden. Ik ben geprezen voor het delen van mijn ervaringen rondom
autisme en tegelijkertijd afgemaakt voor het delen van mijn ervaringen als mens. In bepaalde omstandigheden was het goed datik kon praten en in andere was het een reden voor mensen om te zeggen dat ik geen autisme kon hebben. Ik ben beschadigd doordat ik niet eerder een diagnose kreeg maar ook door een diagnose te krijgen”.
“Maar ik ben ook rijker geworden door een diagnose te hebben gekregen omdat er zo veel bijzondere mensen na de diagnose in mijn leven zijn gekomen.
Ik had het niet anders gewild, maar tegelijkertijd ook weer wel. Mijn ervaring is inmiddels net zo tegenstrijdig als de kennis rondom de diagnose en ik wil graag een paar van mijn inzichten met jullie delen. Hiermee hoop ik bij te kunnen dragen aan een dieper gesprek over hoe we als maatschappij verder willen
ontwikkelen op het gebied van onze reacties als het gaat over autisme”.

Kosten – geen
Dit Webinar is gratis en wordt u aangeboden door de Lichtenvoorde en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG).

Online via Zoom

Dus aanmelding is niet nodig je kunt om 15 juni via bovenstaande link deelnemen.

!