Webinar tijdens nationale Sportweek

Hoe krijg je de niet-sporter in beweging?

7 september 2022

Het  nationaal Sportakkoord – MEE NL heeft als doelstelling dat mensen met een beperking een leven lang met plezier kunnen sporten of bewegen.

De NOC*NSF Nationale Sportweek is volgende week (16 t/m 25 september) en focust zich dit jaar op de niet-sporter.

Webinar – Hoe krijg je de niet-sporter in beweging?

Op 22 september organiseert het project Sportakkoord – MEEnl een Webinar.  In dit Webinar

  • gaan zij in op de werkwijze hoe mensen met een niet-zichtbare beperking en chronisch zieken in beweging te krijgen om te gaan sporten.
  • Ervaringsdeskundigen en beleidsadviseurs van gemeenten delen hun ervaringen.
  • Ook onderwerpen als financiering, sportakkoord en preventieakkoord komen aan bod.

Voor wie
Dit webinar is met name bedoeld voor professionals bij de gemeenten, die zich bezighouden met sporten en bewegen, leefstijl, positieve gezondheid en preventie.  Zowel voor beleidsmakers als uitvoerenden (zoals buurcoaches en cliëntondersteuners) in functies bij sport, jeugd, VN verdrag, WMO, preventie en participatie.

Meer informatie en aanmelden

 

Marjolijn de Boer( (Projectleider Sportakkoord) en Yvon van Houdt (Directeur MEE NL*): We ontmoeten je graag online op donderdag 22 september!


Ken je mensen voor wie dit Webinar interessant is?

Delen mag, graag zelfs!

 

* MEE is een landelijke organisatie van cliëntondersteuning en een vindplek voor de niet-sporter. Door middel van een warme toeleiding van deze doorgaans moeilijk bereikbare doelgroep krijgt MEE 75% van de aanmeldingen in beweging. MEE is de verbinder van het sociaal domein en de sport. MEE NL is mede ondertekenaar van het landelijk sportakkoord en is onderdeel van de alliantie’ Inclusief sporten en bewegen voor iedereen’.

 

 

!