Zojuist verschenen: NIDA derde geheel herziene druk 2023

Zojuist verschenen: NIDA derde geheel herziene druk 2023

7 augustus 2023

Nederlands Interview voor Diagnostiek Autismespectrumstoornis (NIDA)

De NIDA is een semi-gestructureerd interview waarmee op een redelijk gestructureerde en betrouwbare manier de DSM-5-TR classificatiecriteria voor ASS bij volwassenen in kaart gebracht en overwogen kunnen worden.

De NIDA is ter gelegenheid van de voorliggende druk grondig herschreven en geactualiseerd, voorzien van een handleiding gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek van ASS bij volwassenen.

Richard Vuijk (klinisch psycholoog)Met groot genoegen stuur ik u hierbij de derde, geheel herziene druk van het Nederlands Interview voor Diagnostiek van Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) – Handleiding en Interview”.

Veranderingen ten opzichte van de eerste en tweede druk zijn:

  1. de weergave van de classificatiecriteria voor ASS volgens DSM-5-TR, de tekstrevisie van DSM-5
  2. het gebruikersvriendelijk opsplitsen van verschillende vragen in deelvragen met bijbehorende voorbeelden
  3. een hoofdstuk met de resultaten van het psychometrisch onderzoek naar de NIDA die aantonen dat de NIDA een betrouwbaar en valide instrument is voor het in kaart brengen en overwegen van de DSM-5(-TR) classificatie(criteria voor) ASS.

NIDA internationaal in ontwikkeling
Internationaal blijkt in de klinische praktijk veel vraag naar de NIDA en daarom is een Engelstalige versie momenteel in ontwikkeling.

Downloaden
De NIDA is als pdf vrij verkrijgbaar en te downloaden en mag verspreid worden

 

!