Het project ‘Wegwijzer’ is een project vanuit ministerie van VWS. Het project heeft als doel om informatie over autisme, EMV, NAH en LVB beter vindbaar te maken. 

Hoe komt het dat informatie niet of moeilijk vindbaar is?

Help jij mee om deze vraag te beantwoorden door de online vragenlijst in te vullen?

Lees meer