Organisaties stellen zich voor

Aangesloten bij het Autismenetwerk Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

Op dit moment zijn er  37 organisaties die het convenant hebben ondertekend en daardoor zijn aangesloten bij het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Op deze plek stellen de organisaties zich kort voor met hun naam, logo en in één zin wat zij doen. Via  ‘lees meer’  geven zij een uitgebreider verhaal over het aanbod, waar, contact gegevens en diverse linken naar de website van betreffende organisatie. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van deze informatie.


Nieuwe organisaties zijn van harte welkom. Voor meer informatie over aansluiten bij het netwerk neem contact op met de coördinator.


 

ASVZ

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Lees meer
Autisme Experience

Autisme Experience

Door middel van events, activiteiten en in de toekomst met een eigen belevingscentrum creëren zij een verbinding tussen; mensen met autisme en mensen die autisme beter willen leren begrijpen.

Lees meer
Bloemfleur – Acato

Bloemfleur – Acato

Acato: Dagbesteding voor jongeren met autisme in Rotterdam waar je je snel thuis kunt voelen, er heerst een warme en huiselijke sfeer.

Lees meer
Boba Groep

Boba Groep

Boba biedt zorg aan mensen met autisme en een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend, en de zorg passen we daarop aan.

Boba Groep – onderwijs; “wil alle leerlingen met autisme op school zien slagen!”

Lees meer
Centrum voor Consultatie en Expertise

Centrum voor Consultatie en Expertise

CCE is partner van zorgprofessionals als het gaat om expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Samen zoeken naar nieuw perspectief

Lees meer
CityKids

CityKids

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de zorg, aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en een plaats te vinden in de maatschappij.

Lees meer
Coach-Point

Coach-Point

Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen.

Lees meer
Eddee Zorggroep

Eddee Zorggroep

Eddee Zorggroep biedt begeleiding aan mensen met een hulpvraag, met of zonder diagnose. U kunt denken aan psychische problematiek (zoals een vorm van autisme, AD(H)D, angst- of ticstoornis), opvoed- en opgroeimoeilijkheden en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Lees meer
Enver

Enver

Enver biedt  ambulante jeugd- en opvoedhulp, hulp bij crisis, dagbehandeling, residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.), schoolmaatschappelijk werk en trainingen.

Lees meer
Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Als sociaal werkers werken we binnen drie sociale teams voor alle inwoners van de gemeente Molenlanden. We bieden ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. We richten ons op hulpvragen op alle leefgebieden. Hierbij werken we zowel individueel als in groepen. De meeste groepen zijn ook toegankelijk voor inwoners van andere gemeentes.

Lees meer
Gemiva-SVG Groep

Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking.

Lees meer
Het Spectrum Perspectief

Het Spectrum Perspectief

Het Spectrum Perspectief biedt training, coaching en advies en is gespecialiseerd in het analyseren van en strategisch adviseren bij complexe vraagstukken.

Lees meer
Hicare

Hicare

HiCare Company Health Services BV is al 15 jaar een professioneel en innoverend bedrijf op het terrein van verzuimmanagement, stressmanagement, re-integratie, loopbaanbegeleiding en jobcoaching.

Lees meer
Jados

Jados

JADOS biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfases studie of werk.

Lees meer
Kentalis – de Medeklinker

Kentalis – de Medeklinker

Bij Kentalis De Medeklinker helpen we kinderen en jongeren die door hun gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis (TOS) veel moeite hebben met communiceren. We geven vroegbehandeling, individuele behandeling en groepsbehandeling.

Lees meer
KompAss

KompAss

KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. Wij hanteren geen leeftijdsgrens, onze begeleiders kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden. Naast individuele begeleiding biedt KompAss groepsbegeleiding binnen ons persoonlijk ontwikkelcentrum WorkAut en respijtzorg in de vorm van activiteiten en logeren.

Lees meer
Koninklijke Auris Groep

Koninklijke Auris Groep

Auris biedt leerlingen/studenten met autisme, bij wie ook een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld en bij wie de communicatieve beperkingen op de voorgrond staan, onderwijs/onderwijsondersteuning.

Lees meer
Kwispelkrachtig

Kwispelkrachtig

Kwispelkrachtig biedt individuele begeleiding en coaching gericht op weerbaarheid, sociale vaardigheden en bewustwording van je eigen houding en handelen zonodig met behulp van hun psychosociale zorghonden.

Lees meer
Mama Vita

Mama Vita

Mama Vita: Een netwerk voor moeders van een prachtig kind met autisme.

Lees meer
MEE Vivenz

MEE Vivenz

MEE Vivenz is voor mensen met een beperking, maar steeds vaker ook voor mensen zonder beperking. We zetten ons in om mensen verder op weg te helpen. Geen uitsluiting meer, maar meedoen. Dat is voor ons vanzelfsprekend.

Lees meer
MEE Rotterdam Rijnmond

MEE Rotterdam Rijnmond

Meedoen is grip op je leven hebben en houden. Meedoen is meer dan hulp en ondersteuning. Meedoen is zelfstandig wonen, naar school gaan, werk hebben. Experts van MEE maken meedoen mogelijk. Voor iedereen met een beperking.

Lees meer
MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet.

Lees meer
Middin

Middin

Middin helpt mensen met een beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Of je nu jong of ouder bent. We helpen in Zuid-Holland met wonen, werken, leren en leven. Bij mensen thuis, in onze woningen en op onze werklocaties.

Lees meer
NVA Regio Zuid Holland

NVA Regio Zuid Holland

De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij.

Lees meer
Ouderplatform

Ouderplatform

Bouwt bruggen tussen leef- en systeemwereld

Samensterk, samenleren, samenwerken, samendoen, samenleven

Lees meer
Pameijer

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent.

Lees meer
Parnassia Groep

Parnassia Groep

Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware psychische problematiek.

Lees meer
Sarr Rotterdam

Sarr Rotterdam

Sarr houdt zich specifiek bezig met diagnostiek en hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Lees meer
Sjaloomzorg

Sjaloomzorg

Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advies op basis van een christelijke levensvisie.

Lees meer
’s Heeren Loo

’s Heeren Loo

Auriga is er voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen.

Lees meer
SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Scholen, vaak met een schoolspecifiek onderwijsaanbod, werken samen in een samenwerkingsverband om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsvragen.

Lees meer
SWV Koers-VO

SWV Koers-VO

Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van voortgezet onderwijs en ondersteuning.

Lees meer
Syndion

Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud – met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken.

Lees meer
Villa Abel

Villa Abel

Villa Abel is een voorziening voor studenten met een vorm van autisme in het hbo- en wo-onderwijs. Bij Villa Abel kunnen studenten levensbrede begeleiding krijgen zoals bij het studieproces, wonen, het dagelijks leven en het vergroten van zelfredzaamheid. Villa Abel is gevestigd in Leiden en Rotterdam.

Lees meer
Werkpad

Werkpad

De jobcoaches van Werkpad geven advies en brengen werkgevers in contact met talentvolle werkzoekenden met autisme.

Lees meer
Yulius

Yulius

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. We zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en bieden speciaal onderwijs.

Lees meer
Zuidwester

Zuidwester

Zuidwester biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling.

Lees meer
Zorg Andersom

Zorg Andersom

Zorg Andersom is een kleinschalige zorgorganisatie die gespecialiseerde jeugdhulp biedt aan ouders van kinderen met autisme of ADHD en de professionals die met deze ouders werken.

Lees meer