Organisaties stellen zich voor

Organisaties in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

Tijdens de convenantsperiode 2006-2023  waren er  39 organisaties aangesloten bij het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid:

Op deze pagina stellen de organisaties zich kort voor met hun naam, logo en in één zin wat zij doen.

Via  ‘lees meer‘  geven zij een uitgebreider verhaal over het aanbod, waar, contact gegevens en diverse linken naar de website van betreffende organisatie. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van deze informatie.

 

Acato

Acato

Acato: Dagbesteding voor jongeren met autisme in Rotterdam waar je je snel thuis kunt voelen.
Er heerst een warme en huiselijke sfeer.

Lees meer
ASVZ

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Lees meer
Autisme Experience

Autisme Experience

Door middel van events, activiteiten en in de toekomst met een eigen belevingscentrum creëren zij een verbinding tussen; mensen met autisme en mensen die autisme beter willen leren begrijpen.

Lees meer
Boba Groep

Boba Groep

Boba biedt zorg aan mensen met autisme en een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend, en de zorg passen we daarop aan.
Boba Groep – onderwijs; “wil alle leerlingen met autisme op school zien slagen!”

Lees meer
Centrum voor Consultatie en Expertise

Centrum voor Consultatie en Expertise

CCE is partner van zorgprofessionals als het gaat om expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Samen zoeken naar nieuw perspectief

Lees meer
CityKids

CityKids

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de zorg, aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en een plaats te vinden in de maatschappij.

Lees meer
Coach-Point

Coach-Point

Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen.

Lees meer
Eddee Zorggroep

Eddee Zorggroep

Eddee Zorggroep biedt begeleiding aan mensen met een hulpvraag, met of zonder diagnose: psychische problematiek (autisme, AD(H)D, angst- of ticstoornis), opvoed- en opgroeimoeilijkheden en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Lees meer
Enver

Enver

Enver biedt  ambulante jeugd- en opvoedhulp, hulp bij crisis, dagbehandeling, residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.), schoolmaatschappelijk werk en trainingen.

Lees meer
Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Drie sociale teams bieden ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. We richten ons op hulpvragen op alle leefgebieden. Hierbij werken we zowel individueel als in groepen.

Lees meer
Gemiva

Gemiva

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking.

Lees meer
Het Spectrum Perspectief

Het Spectrum Perspectief

Het Spectrum Perspectief biedt training, coaching en advies en is gespecialiseerd in het analyseren van en strategisch adviseren bij complexe vraagstukken.

Lees meer
Hicare Company Health Services BV

Hicare Company Health Services BV

HiCare Company Health Services BV is al 15 jaar een professioneel en innoverend bedrijf op het terrein van verzuimmanagement, stressmanagement, re-integratie, loopbaanbegeleiding en jobcoaching.

Lees meer
Jados

Jados

JADOS biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfases studie of werk.

Lees meer
JobUp

JobUp

Het is onze missie om mensen tot bloei te brengen. Hierbij draait alles om werk en de zoektocht naar mogelijkheden. Wij zijn goed in het adviseren en begeleiden van mensen en organisaties en geven inzicht in hun kwaliteiten en komen met heldere adviezen. Wij maken er werk van!

Lees meer
KompAss

KompAss

KompAss biedt gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning voor mensen met autisme en hun omgeving. Wij bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding binnen ons persoonlijk ontwikkel centrum, groepsactiviteiten en tijdelijk verblijf

Lees meer
Koninklijke Auris Groep

Koninklijke Auris Groep

Auris biedt leerlingen/studenten met autisme, bij wie ook een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld en en communicatieve beperkingen op de voorgrond staan.

Lees meer
Koninklijke Kentalis – de Medeklinker

Koninklijke Kentalis – de Medeklinker

Bij Kentalis De Medeklinker helpen we kinderen en jongeren die door hun gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis (TOS) veel moeite hebben met communiceren. We geven vroegbehandeling, individuele behandeling en groepsbehandeling.

Lees meer
Kwispelkrachtig

Kwispelkrachtig

Kwispelkrachtig biedt individuele begeleiding en coaching gericht op weerbaarheid, sociale vaardigheden en bewustwording van je eigen houding en handelen zonodig met behulp van hun psychosociale zorghonden.

Lees meer
LinQsom

LinQsom

Als coach helpt LinQsom je om in contact te komen met jezelf. We gaan samen, stapje voor stapje, op zoek naar wat voor jou werkt en naar hoe we jouw blokkades kunnen opheffen.

Lees meer
MEE Plus

MEE Plus

MEE Plus is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen (0-100) met een beperking.

Lees meer
MEE Rotterdam Rijnmond

MEE Rotterdam Rijnmond

Meedoen is grip op je leven hebben en houden. Meedoen is meer dan hulp en ondersteuning. Meedoen is zelfstandig wonen, naar school gaan, werk hebben. Experts van MEE maken meedoen mogelijk. Voor iedereen met een beperking.

Lees meer
MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet.

Lees meer
Middin

Middin

Middin helpt in Zuid-Holland mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. Samen met hen zorgen we dat zij kunnen doen wat goed en belangrijk voor ze is. Want dat maakt het leven leuker.

Lees meer
NVA Regio Zuid Holland

NVA Regio Zuid Holland

De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij.

Lees meer
Ouderplatform

Ouderplatform

Bouwt bruggen tussen leef- en systeemwereld

Samensterk, samenleren, samenwerken, samendoen, samenleven

Lees meer
Pameijer

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent.

Lees meer
Parnassia Groep

Parnassia Groep

Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware psychische problematiek.

Lees meer
Sarr Rotterdam

Sarr Rotterdam

Sarr houdt zich specifiek bezig met diagnostiek en hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Lees meer
Sjaloom Zorg

Sjaloom Zorg

Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advies op basis van een christelijke levensvisie.

Lees meer
‘S Heeren Loo

‘S Heeren Loo

Auriga is er voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen.

Lees meer
SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Scholen, vaak met een schoolspecifiek onderwijsaanbod, werken samen in een samenwerkingsverband om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsvragen.

Lees meer
SWV Koers-VO

SWV Koers-VO

Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van voortgezet onderwijs en ondersteuning.

Lees meer
Syndion

Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud – met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken.

Lees meer
Villa Abel

Villa Abel

Bij Villa Abel kunnen vwo en hbo studenten met een vorm van autisme levensbrede begeleiding krijgen bij het studieproces, wonen, het dagelijks leven en het vergroten van zelfredzaamheid. Villa Abel is gevestigd in Leiden en Rotterdam.

Lees meer
Werkpad

Werkpad

De jobcoaches van Werkpad geven advies en brengen werkgevers in contact met talentvolle werkzoekenden met autisme.

Lees meer
Yulius

Yulius

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. We zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en bieden speciaal onderwijs.

Lees meer
Zorg Andersom

Zorg Andersom

Zorg Andersom is een kleinschalige zorgorganisatie die gespecialiseerde jeugdhulp biedt aan ouders van kinderen met autisme of ADHD en de professionals die met deze ouders werken.

Lees meer
Zuidwester

Zuidwester

Zuidwester biedt mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling.

Lees meer