ASVZ

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969 en sinds die tijd is gebouwd aan het sterke, betrouwbare fundament van kennis en ervaring dat de organisatie nu heeft.

Bij ASVZ zijn beperkingen niet per definitie grenzen en dat vormt de rode draad in alles wat we doen. We richten ons op wat mensen met een beperking wél kunnen en doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties.  Dit wordt op veel verschillende locaties gedaan.

Ondersteuning thuis
Ondersteuning thuis: Mensen (jeugd en volwassenen) met een beperking en/of psychiatrische stoornis begeleiden, ondersteunen en trainen in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving, daar is ASVZ goed in.

Dagbesteding
Zinvolle dagbesteding: Werk hebben of een andere vorm van zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontplooien. Dagbesteding bij ASVZ speelt al jaren een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking en bepalen voor een groot deel ook de kwaliteit van hun bestaan. ASVZ laat zien dat er plaats is in de maatschappij voor mensen met een beperking, samen, dicht in de buurt.

Wonen
Wonen: Prettig wonen in een omgeving waar je je thuis voelt, mét de ondersteuning die je nodig hebt. Dat kan op verschillende manieren.

Diagnostiek en behandeling
Diagnostiek en behandeling: Het stellen van de juiste diagnose bij mensen met een verstandelijke beperking vereist specifieke kennis. ASVZ heeft die kennis in huis.

Specialismen

Autismeteam
In het autismeteam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, o.a. coaches, orthopedagogen, GZ psychologen, logopedisten en een therapeut met deskundigheid op het gebied van sensorische informatieverwerkingsstoornissen.

Triple-C
Gewoon leven. Dat willen we allemaal. Maar voor veel mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. Triple-C is erop gericht dat ook zij het gewone leven ervaren.  Triple C in een notendop, producten en triple C Behandelhuis.
Flyer Triple C

Logopedie
Voor onderzoek, behandeling en advies bij problemen met de communicatie, taal, spraak, slikken, gehoor en/of stem bij mensen met een verstandelijke beperking. We staan voor expertise en kwaliteit. De praktijk heeft verschillende locaties. Afhankelijk van de betreffende locatie zijn wij op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Contact opnemen met logopedie ASVZ

De break
ASVZ is initiatiefnemer van een nieuwe vorm van zorg: De Break. In deze zogenoemde harmonica-voorziening werkt ASVZ samen met andere zorgaanbieders, zoals Yulius, Lelie Zorggroep, Enver en Horizon. De Break biedt hulp aan jeugdigen die meerdere problemen hebben, zoals psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Woning voor gespecialiseerde jeugdzorg
Pand 8: Gespecialiseerde jeugdzorg in Sliedrecht; De woning, Pand 8, is bedoeld voor jongeren die 24-uurs zorg nodig hebben. Het uitgangspunt is een maximale verblijfsduur van twee tot tweeënhalf jaar. Door middel van een perspectiefplan wordt met regionale partijen samengewerkt. Het doel is om samen met de jongere en zijn netwerk toe te werken naar begeleiding en zo nodig behandeling in de thuissituatie.

Overige specialisaties:


LAATSTE NIEUWS ASVZ


Informatie ASVZ op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

ASVZ | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 3 maart 2022