's Heeren Loo

Locatie Auriga in Dordrecht, Zwijndrecht en Barendrecht

Orthopedagogisch behandelcentrum Auriga is er voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen, die beperkt sociaal redzaam zijn en vaak worden overvraagd.

In onze zorgverlening is een positieve benadering steeds het uitgangspunt. Daarbij staan de mogelijkheden centraal. We stimuleren de eigen regie en zelfredzaamheid van de jongere. Samen met zijn of haar omgeving kijken we wat de hulpvraag is en welke doelen ze willen bereiken.
De begeleiding van mensen met autisme vraagt om specialistische deskundigheid. Binnen ’s Heeren Loo is er veel kennis over autisme –  Autisme en verstandelijke beperking | ’s Heeren Loo

Aanbod
Je kunt bij Auriga terecht voor wonen, ondersteuning thuis, (naschoolse) dagbehandeling en buitenschoolse opvang. Ook kunnen we je verder helpen met training, therapie, observatie, onderzoek & diagnostiek en arbeidstraining.

Wonen met begeleiding

Leerwerkplein

Buitenschoolse opvang PLUS


Contact
Wil je meer weten over ’s Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.


LAATSTE NIEUWS ‘S HEERENLOO

 


Informatie gecontroleerd op 9 mei 2023