Autisme Experience

Autisme Experience

Stichting Autisme Experience wil gezamenlijk met ervaringsdeskundigen, medewerkers, specialisten, sponsoren en vrijwilligers in Nederland uitgroeien tot dé educatieve ontmoetingsplaats met het nog op te richten Autisme Experience Centre.

Doel
Doel van de Autisme Experience is het begrip voor en kennis over autisme te vergroten en de verbinding tussen samenleving en mensen met autisme op aantrekkelijke, interactieve wijze te verbeteren. Autisme Experience wil en zál bijdragen aan een veranderende beeldvorming van generaliserend ‘raar’ en ‘zielig’ naar individueel ‘volwaardig’ en ‘betekenisvol’.

Autisme Experience Centre
Het Autisme Experience Centre zal bezoekers op unieke wijze uitdagen zich op innovatieve, interactieve en verhalende wijze in te leven in de wereld van (mensen met) autisme en draagt daarmee bij tot het vergroten van kennis en inzicht en een grotere acceptatie van autisme binnen de samenleving.

Autisme Experience werkt aan een inclusieve samenleving waarbinnen mensen met autisme functioneren als ieder ander. Daarmee wordt het maatschappelijk kapitaal van mensen met autisme benut en worden nodeloze maatschappelijke kosten en problemen vermeden. Naast de inspanningen voor het verwezenlijken van dit centrum, zet de stichting zich in voor meer kennis en meer begrip van autisme door het aanhaken bij evenementen en studiedagen ofwel door de inzet van (ervarings-)deskundigen en/of de inzet van het minitheater: de Brain- On Wheels.

Brain On wheels
In  het minitheater: de Brain- On Wheels. vertoont de stichting korte documentaires (Brain-Docs) van mensen met autisme. De intieme setting nodigt bezoekers van de Brain On Wheels uit tot een persoonlijk gesprek in een veilige setting.  Je kunt dit minitheater boeken via Autisme Experience.


LAATSTE NIEUWS AUTISME-EXPERIENCE


Informatie Autisme Experience op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Evenementen en belevingscentrum – Autisme Experience | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op ……..