Boba Groep

Boba Groep

Boba Groep Groep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.

We doen dit voor het grootste gedeelte bij onze cliënten thuis en waar dat aanvullend is ook via E-health. We hebben jarenlange praktijkervaring in het werken met autisme. Onze aanpak is gebaseerd op de Autisme Centraal Methodiek. In samenwerking met familie en netwerk ondersteunen wij onze cliënten om zoveel als mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Aanbod
Boba bestaat uit verschillende afdelingen die we in de begeleiding en/ of behandeling van cliënten kunnen inzetten:

  • Autisme Coaching,
  • Passend onderwijs-  Iedere leerling met autisme is anders; een individu met zijn eigen mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Boba Passend Onderwijs gaat uit van de kracht van de leerling en gebruikt deze zodat zij hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. Dit doet zij door haar kennis over autisme te delen, de zelfredzaamheid van de leerling te vergroten en de onderwijsinstelling te begeleiden in het verduidelijken en aanpassen van de leeromgeving. “Boba Groep wil alle leerlingen met autisme op school zien slagen!”
  • Boba GGZ (in de Boba centra Dordrecht en Maastricht).

Regio
Je kan de Boba Centra vinden in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Tiel, Utrecht en Amsterdam.

Contact
Mocht u meer informatie nodig hebben, neem dan contact op  algemene emailadres  of telefoonnummer: 088 – 033 55 00.


LAATSTE NIEUWS BOBA AUTISMEGROEP