Boba Groep

Boba Groep

Boba Groep Groep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.

We doen dit voor het grootste gedeelte bij onze cliënten thuis en waar dat aanvullend is ook via E-health. We hebben jarenlange praktijkervaring in het werken met autisme. Onze aanpak is gebaseerd op de Autisme Centraal Methodiek. In samenwerking met familie en netwerk ondersteunen wij onze cliënten om zoveel als mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Aanbod
Boba bestaat uit verschillende afdelingen die we in de begeleiding en/ of behandeling van cliënten kunnen inzetten:

  • Autisme Coaching
    Begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid van professionele hulpverleners te verminderen. Begeleiding vindt plaats waar dit nodig is. Het begeleidingsaanbod wordt afgestemd op de zorgbehoeften en gebeurt altijd in overleg met cliënt (en diens netwerk). In de begeleiding ligt de nadruk niet op het zichtbare gedrag, de symptomen, maar op hetgeen hieraan ten grondslag ligt, de oorzaken. Bij mensen met autisme is het spectrum van oorzaken en symptomen zeer breed en zijn de uitingen zo atypisch dat gedegen kennis en maatwerk noodzakelijk zijn bij het begeleiden van deze doelgroep.
  • Passend onderwijs-  Iedere leerling met autisme is anders; een individu met zijn eigen mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Boba Passend Onderwijs gaat uit van de kracht van de leerling en gebruikt deze zodat zij hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. Dit doet zij door haar kennis over autisme te delen, de zelfredzaamheid van de leerling te vergroten en de onderwijsinstelling te begeleiden in het verduidelijken en aanpassen van de leeromgeving. “Boba Groep wil alle leerlingen met autisme op school zien slagen!”
  • Boba GGZ (in de Boba centra Dordrecht en Maastricht).
    Boba GGZ richt zich op kinderen, adolescenten en volwassenen en heeft een uitgebreid aanbod waaronder diagnostiek, medicamenteuze behandeling, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, verschillende groepsbehandelingen en EMDR. Boba GGZ heeft als specialiteit diagnostiek en behandeling van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook zijn er korte lijnen met Boba levensloopbegeleiding, dat zich richt op de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Regio
Je kan de Boba Centra vinden in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Tiel, Utrecht en Amsterdam.

Contactgegevens Boba

Mocht u meer informatie nodig hebben, neem dan contact op  algemene emailadres  of telefoonnummer: 088 – 033 55 00.


LAATSTE NIEUWS BOBA AUTISMEGROEP


Informatie Boba Groep op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Boba | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 6 juni 2023