Centrum voor Consultatie en Expertise

Centrum voor Consultatie en Expertise

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner van zorgprofessionals als het gaat om expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief.

Consultatie
Daar waar mensen langdurige, intensieve zorg nodig hebben, komt het soms voor dat de situatie vastloopt. De zorgprofessional, de familie of de cliënt zelf vinden dat de kwaliteit van bestaan onder druk staat, en dat er geen zicht op verbetering is. In zo’n situatie, waarin vrijwel altijd ook ernstig probleemgedrag aan de orde is, kan CCE een consultatietraject starten.

Meerzorg
Cliënten in de langdurige zorg hebben een zorgprofiel dat past bij de zwaarte van hun zorgvraag. Soms is er echter tijdelijk meer nodig, omdat de kwaliteit van bestaan van een cliënt onder druk staat. In die situaties kan de regeling Meerzorg uitkomst bieden. Vanuit de regeling Meerzorg komen er namelijk extra financiële middelen vrij om de zorg voor individuele cliënten, of een groep van minimaal drie cliënten samen, beter aan te laten sluiten bij wat er écht nodig is.


Kennis delen
CCE deelt kennis via publicaties, casuïstiek en video’s.


Opleiden
Expertise delen en van elkaar leren doet CCE op veel verschillende manieren. Zo kunnen zorgprofessionals uit alle sectoren en van verschillende niveaus bij ons opleidingen, trainingen en cursussen volgen. Denk bijvoorbeeld aan een driedaagse cursus over de aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg voor behandelaren in de VVT, tot een leergang voor gedragskundigen of een professionele leergemeenschap (PLG) voor managers in de gehandicaptenzorg.

Onze leeractiviteiten onderscheiden zich door een eigen kijk op probleemgedrag en veel aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. Ons aanbod is gericht op het vergroten van vakbekwaamheid, versterken van het samenwerkend vermogen en het verdiepen van het lerend vermogen van zorgprofessionals. Voor een deel van de organisatie van onze cursussen en opleidingen werken wij samen met de RINO Groep.


Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoon : 088-4466100, e-mail of  contactformulier.


LAATSTE NIEUWS CCE


Informatie CCE op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl