Coach-Point

Coach-Point

Coach-Point is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van zowel kinderen als volwassenen en (multi)probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en opvoedvraagstukken.

Coach-Point werkt altijd vraaggericht; wij kijken samen met de cliënt op welke levensgebieden er ondersteuning nodig is. Wij leveren (specialistische) zorg in de directe leefomgeving van de cliënt, wat inhoudt dat wij de cliënt in de thuissituatie, op werk of op school begeleiden. Zorg op maat en persoonlijke begeleiding staan bij Coach-Point hoog in het vaandel.

Aanbod
Coach-Point biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en opvoedvraagstukken.

  • Kind & Jeugd: Individuele begeleiding, interactiebegeleiding, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en respijtzorg
  • Volwassenen : Individuele begeleiding, interactiebegeleiding, ouderbegeleiding en groepsbegeleiding
  • WLZ
    Coach-Point biedt naast het bovenstaande ook langdurige ambulante zorg in de thuissituatie, via de Wet langdurige zorg (Wlz).  Lees meer op – Volwassenen – WLZ

Contact

Bel voor informatie m.b.t. aanmeldingen of beschikkingen naar 010-3022126 of mail naar aanmelding@coach-point.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 14:00. Vrijdag zijn wij bereikbaar van 09:00 tot 12:00.
Na bovenstaande tijden zijn wij alleen per e-mail bereikbaar.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:


LAATSTE NIEUWS COACH-POINT


Informatie Coach-Point op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Coach-Point | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 7 februari 2022