Eddee Zorggroep

Eddee

Eddee Zorgverlening is een christelijke zorgorganisatie en biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen in de regio Zuid Holland en Midden-Holland. We zetten onze expertise in om gezinnen te ondersteunen in het opgroeien, jongeren te coachen in het volwassen worden, en jong en oud in het leren omgaan met psychische problemen of een verstandelijke beperking.

Eddee Zorggroep bestaat uit twee onderdelen: Eddee Zorgverlening en Eddee SAMEN.
Eddee Zorgverlening richt zich op zorgvragen ontstaan door psychische problematiek en/of opvoed- en opgroei moeilijkheden. Eddee SAMEN richt op cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de vorm van individuele begeleiding en/of respijtzorg waaronder logeren. Eddee Zorgverlening begeleidt jongeren, gezinnen en (zelfstandig wonende) volwassenen met een autisme spectrum problematiek.

Zorgaanbod Eddee Zorgverlening:
We stemmen onze begeleiding af op de persoonlijke behoefte van de cliënt. Daarvoor hebben we diverse mogelijkheden die we ook kunnen combineren:

  • Individuele begeleiding
    We geven individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassen waarin we praktisch coachen, begeleiden of trainen in het dagelijks leven. We betrekken waar mogelijk andere gezinsleden, betrokken hulpverleners of het netwerk.
  • Individuele begeleiding Zelf Wonen
    Een specifieke vorm van individuele begeleiding en training is de begeleiding van Zelf Wonen. Dit wordt geboden aan jongeren vanaf 16 jaar en aan volwassenen. Het doel is om toe te werken naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. In de eigen woning kan met een WMO of WLZ indicatie 7 dagen in de week zorg geboden worden in de regio Zuid Holland-Zuid.
  • Groepsbegeleiding Stepstone
    Eddee Zorgverlening biedt een programma voor jeugdigen met een ASS en/of AD(H)D diagnose. Het programma Stepstone stimuleert en ontlokt groei op zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid. Stepstone is op zaterdag en woensdagmiddag en geschikt voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Zorgaanbod bekijken

In zorg bij Eddee
Wilt u zorg ontvangen van Eddee? Dan kan dat in de volgende regio’s: Zuid Holland Zuid, Midden-Holland en Zeeland.

Onze zorg en begeleiding kan gegeven worden vanuit o.a. de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. De zorg wordt vergoedt door uw gemeente of zorgkantoor. Indien er geen contract is bieden wij de zorg op basis van een PGB.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of Eddee de juiste partij is, of hulp bij een aanmelding of aanvraag van een beschikking? Eddee staat voor u klaar!

Contact

Eddee Zorgverlening
Langesteijn 104
3342 LG Hendrik Ido Ambacht
info@eddee.nl
Telefoon
078-7850056
Crisis buiten kantooruren
06-26526210

LAATSTE NIEUWS VAN EDDEE


Informatie Eddee Zorggroep op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Diagnostiek, behandeling, begeleiding, jobcoaching – Eddee Zorgverlening | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Informatie gecontroleerd op 11 mei 2023