Enver

Enver

Enver biedt  ambulante jeugd- en opvoedhulp, hulp bij crisis, dagbehandeling, residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.), schoolmaatschappelijk werk en trainingen.

Enver helpt (onder meer):

 • als kinderen thuis niet veilig zijn
 • als de ontwikkeling wordt belemmerd
 • bij gedragsproblemen
 • als ouders de grip op de opvoeding kwijt zijn
 • als kinderen in de knel zitten door bijvoorbeeld huiselijk geweld of een (v)echtscheiding
 • als jongeren zoeken naar hun plek in de maatschappij
 • als jongeren overlast bezorgen in de wijk of dak- of thuisloos zijn

Er is veel mogelijk
Bij een hulpvraag wordt er samen  met de verwijzer en het gezin of de jongere gezocht naar wat nodig is en het best bij de situatie past. Er is kennis en mogelijkheden op tal van terreinen en hulp mogelijk in de vorm van:

 • advies, begeleiding en training
 • opvoedingsondersteuning
 • jongerencoaching
 • observatie(diagnostiek)
 • (dag)behandeling
 • kamertraining
 • (ambulante) woonbegeleiding
 • opvang (en behandeling) in een pleeggezin, gezinshuis, uitwijkhuis of leefgroep
 • crisishulp

Hulpaanbod bekijken

Eigen kracht en verantwoordelijkheid gezinnen en jongeren
Er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen en jongeren. Daarnaast zijn er ruime en goede ervaringen met het betrekken van de sociale omgeving. Dit kunnen familieleden, vrienden of buren zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand van de sportvereniging of een bedrijf in de buurt. Deze “informele zorg” werpt zijn vruchten af;  gedurende de betrokkenheid van Enver, maar vaak ook nog lange tijd daarna.

Het spreekt voor zich dat er nauw samen gewerkt wordt met de jeugdbescherming, zorgaanbieders, gemeentelijke diensten, scholen en woningbouwverenigingen. Enver signaleert in de Verwijsindex.

Waar kun je Enver vinden?
Enver is  er voor kinderen, jongeren en gezinnen in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. De ondersteuning is zoveel mogelijk ambulant en in de eigen leefomgeving: thuis, op school en in de wijk. In iedere regio hebben is er  een centraal kantoor.  Bekijk de gemeente waar Enver actief is.

Verwijzing, aanmelden, even overleggen of een vraag stellen?
Enver staat ervoor dat ieder kind, jongere en gezin de juiste hulp krijgt. Daarom denken zij graag vroegtijdig met je mee. Ook kinderen, jongeren en ouders met vragen staat Enver graag te woord.

Wil je ondersteuning van Enver, dan heb je meestal een verwijzing nodig van het wijkteam of jeugdteam bij jou in de buurt. Je kunt ook aankloppen bij de schoolmaatschappelijk werker, je huisarts, medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 • Wil je aanmelden, even overleggen of een vraag stellen? Neem contact op met het Enver Aanmeldpunt.
 • Voor verwijzers: Wil je als verwijzer een kind, jongere of een gezin aanmelden bij Enver? Of wil je even overleggen of een vraag stellen? Neem contact op met het Enver Aanmeldpunt.

LAATSTE NIEUWS VAN ENVER


Informatie Enver op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Enver | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 24 mei 2023