Gemiva

Gemiva

De Gemiva is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij helpen hen een zo goed mogelijk bestaan te bereiken en te behouden. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden we daarbij belangrijk.

Wij ondersteunen bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat we dat alleen goed kunnen doen door samen te werken. Met de mensen die we ondersteunen en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners. Vandaar ons motto: samen maken we het verschil.

Ervaring
Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen met:

 • een lichamelijke beperking;
 • niet-aangeboren hersenletsel;
 • een ontwikkelingsachterstand;
 • een verstandelijke beperking of
 • (ernstige) meervoudige beperking.

Dat is ons specialisme. Al kunnen ook andere mensen een beroep doen op onze deskundigheid en faciliteiten. Schiet onze kennis en ervaring te kort? Dan vragen we hulp bij onze samenwerkingspartners.

Aanbod

Het zorgaanbod is als volgt:

 • Hulp thuis
 • Leren (jong)volwassenen
 • Leren en ontwikkelen kinderen/jongeren
 • Tijdelijk verblijf
 • Vrijetijdsbesteding kinderen/jongeren
 • Werk en activiteteiten
 • Wonen
 • Respijtzorg

Bekijk het zorgaanbod op onze website.
Het is ook mogelijk om te zoeken naar locaties op de kaart 

Hoe doen we dat? We doen het samen
Samen maken we het verschil! Vanuit deze overtuiging doen we bij de Gemiva-SVG Groep ons werk. Wij kunnen ons werk alleen goed doen door samen te werken. Met de mensen die we ondersteunen en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners.

Vanuit dit uitgangspunt koesteren wij de volgende waarden:

Gastvrij
Wie we in ons werk ook ontmoeten, we willen dat hij zich welkom voelt. We zetten ons optimaal voor de ander in. Wederzijds respect, waardering en professionaliteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Betrokken
We zijn betrokken bij de mensen die we ondersteunen, bij collega’s en bij belangrijke anderen.

Verantwoordelijk
We durven verantwoordelijkheid te nemen en te geven. We werken samen op basis van vertrouwen. We hechten eraan onze afspraken na te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan stellen we dat aan de orde. Waar nodig spreken we onszelf en de ander daarop aan.

Oplossingsgericht
We gaan in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is en wat moet gebeuren. We zoeken de dialoog en werken oplossingsgericht.

Meer informatie?

Wil je liever eerst meer informatie? Vraag dan advies aan onze zorgbemiddelaars. Je kunt ook tussen 08.30 uur en 16.30 uur bellen met een zorgbemiddelaar via 088 205 24 00, of mail naar zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

Je kunt ook bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (pgb).


LAATSTE NIEUWS GEMIVA


Informatie Gemiva op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Gemiva | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 24 augustus 2023