Het Spectrum Perspectief

Het Spectrum Perspectief

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in het analyseren van en strategisch adviseren bij complexe vraagstukken. Dit doen wij op een geheel eigen wijze, die niet is aan te leren en tegelijkertijd uniek.

Onze mensen zijn hoogbegaafd en/of hebben een vorm van autisme. Twee eigenschappen waarbij ‘out of the box’ denken en ‘outside the box’ denken geen bewuste keuze is, maar in aanleg aanwezig en van nature wordt toegepast. Deze eigenschappen bieden bij uitstek mogelijkheden om te komen tot; een verrassende invalshoek, nieuwe inzichten en innovatie in de uitvoering.

Training
Trainingsprogramma “Autisme aan tafel, bureau of loket’ Deze training is bestemd voor Wmo medewerkers, jeugd professionals, advocatuur, raadsonderzoekers, politie, rechters etc.
Kortom een training voor iedere professional binnen dienst- en hulpverlening, waarvoor het van belang is te weten wat een vorm van autisme in het contact met die ander betekend, wat dit met zich meebrengt en hoe hierin de aansluiting te vinden tussen beide.

Coaching

Coaching bestemd voor professionals zonder en met een vorm van autisme al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid.

    • Individuele coaching – gericht op de interactie tussen de klant en u als professional.
    • Incompany coaching – gericht op de interactie tussen de klant en u als professionals werkend in teamverband.

Individuele coaching en/of begeleiding bestemd voor mensen met een vorm van autisme al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid.

    • Gericht op re-integratie, jobcoaching of individuele begeleiding op basis van PGB.

Advies voor bedrijven of organisaties
Mocht zich binnen uw bedrijf of organisatie een (complex) probleem voordoen of valt er een leemte te vullen, dan gaan wij graag met u in gesprek om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.
Een aantal voorbeelden van de eventuele mogelijkheden die Het Spectrum Perspectief te bieden heeft voor wat betreft het maken van analyses en het uitbrengen van advies zijn:

Werkwijze
De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van professionele kennis en expertise in combinatie met de sterke kanten en kracht van de ervaringsdeskundigheid.

Werkgebied

  • Landelijk: Training, Coaching professional(s) en Advies
  • Zuid-Holland Zuid: Re-integratie, Jobcoaching en Begeleiding op basis van PGB

Gecertificeerd

  • Jobcoach
  • Autismevriendelijke CoachMaster

Contact

Meer inhoudelijke informatie is te vinden op de website van Het Spectrum Perspectief of neem contact op.


LAATSTE NIEUWS HET SPECTRUM PERSPECTIEF


Informatie Het Spectrum Perspectief op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Coaching – Het Spectrum perspectief | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op ……………