Humanitas DMH

Humanitas DMH

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem. Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Wij helpen hen deze plek te vinden.  Wij helpen hen deze plek te vinden. Dit doen we in nauw contact met de omgeving zoals verwanten, buren of gemeenten. Samen kijken we naar wat hen gelukkig maakt. En gaan we voor een leefbaardere samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Onze mensen werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:

  • Wij werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
  • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
  • Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Diagnostiek, begeleiding en behandeling werken in elkaars verlengde. Naast ondersteuning en begeleiding bieden wij vanuit ons eigen expertteam ook diagnostiek en behandeling.

Wij helpen graag bij

Contact
Voor al uw vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Centraal Cliëntservice Bureau.


Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.300 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.


LAATSTE NIEUWS DMH


Informatie gecontroleerd op 23 februari 2022