KompAss

KompAss

Wij van KompAss zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. KompAss biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding binnen ons persoonlijk ontwikkelcentrum (WorkAut) en tijdelijk verblijf in Rotterdam en omgeving. Binnen KompAss hanteren wij geen leeftijdsgrens. KompAss biedt levensloopbegeleiding. Autisme heb je je leven lang en in elke levensfase brengt het weer andere hulpvragen en behoeften met zich mee. Onze begeleiders kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden. Wij geloven daarbij in een proactieve aanpak. Dus niet pas ondersteuning inzetten als problemen zijn ontstaan, maar ten allen tijde proberen deze problemen te voorkomen.

Individuele begeleiding
KompAss biedt één op één begeleiding. Iedere cliënt krijgt een individuele coach die de hulpvraag die er is mede begeleidt, of juist als de hulpvraag nog niet zo duidelijk is mee probeert te verhelderen. Soms zit iemand niet op hulp te wachten maar vindt de familie of omgeving dat er wel iets nodig is. KompAss zal proberen om samen een ingang te vinden. We doen dit via positieve stimulatie. Wat is leuk en hoe kunnen we daar op in steken. Gedurende de tijd is onze ervaring dat er toch met kleine stapjes veel gebeurt
Iedere hulpvraag kan bij KompAss worden gesteld. Verder is KompAss vooral heel praktisch van aard. Begeleiding op maat betekent ook dat we op zoek gaan naar een begeleider die het best past bij jou, je omgeving en jouw specifieke behoeften. We ondersteunen op alle leefterreinen, thuis, school, werk en dagbesteding.

WorkAut – persoonlijk ontwikkelcentrum
WorkAut is het persoonlijk ontwikkel centrum van KompAss. Op onze locatie in Rotterdam Charlois kunnen mensen met autisme aan doelen werken met behulp van professionele specialistische begeleiding. WorkAut biedt maatwerk. Er is één coach op maximaal vier mensen met autisme aanwezig.

Het doel van WorkAut is een veilige plek creëren voor mensen met autisme waar zij aan verschillende persoonlijke doelen kunnen werken. Hierbij valt te denken aan: het opdoen van sociale contacten, een zinvolle dagbesteding bieden, het aanleren van een werkritme, het aanleren van verantwoordingsgevoel, het aanleren om op tijd te komen, het aanleren van vaardigheden, vereenzaming voorkomen, zingeving bieden en nog veel meer. Het motto bij WorkAut is denken vanuit mogelijkheden, niet vanuit onmogelijkheden.

Overige aanbod

Contact
U kunt contact opnemen met ons via 010-7370404 of via info@kompass-info.nl.


LAATSTE NIEUWS KOMPASS