MEE Vivenz

MEE Vivenz

Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie is MEE-VIVENZ vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen 31 gemeenten in de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk.

MEE Plus
Het ideaal van MEE is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

Vivenz
Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Ons hart ligt bij het helpen van inwoners in (tijdelijke) kwetsbare positie, zowel jong als oud. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren, daar staan we voor.Vivenz biedt onafhankelijke, laagdrempelige eerstelijns hulp- en  dienstverlening.

Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals; armoede, eenzaamheid, hulp bij opvoeden, mensen met gedragsproblematiek, senioren, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, buddyzorg, bemiddeling, en vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg

Onze diensten 

Aanbod MEE Plus

  • Cliëntondersteuning
  • Leren en werken
  • Opvoeding en ontwikkeling
  • Samenleven en wonen
  • Mantelzorgondersteuning
  • Geldzaken en regelgeving

Aanbod VIVENZ

  • Thuisbegeleiding

Expertisecentrum Sociaal werk
Het Expertise Centrum Sociaal Werk is onderdeel van MEE-Vivenz. Het is dé plek waar het vak verder wordt ontwikkeld, kennis up-to-date wordt gehouden en dienstverlening wordt uitgebreid.
Binnen het expertisecentrum kun je kennis en ervaringen opdoen en delen met collega’s. Ook bieden we je toegang tot de scholingsagenda van MEEK2 en actuele kennis met betrekking tot het sociaal werk. Het scholingsplan en -beleid is ook altijd bekend bij het expertisecentrum.
Kort en krachtig gezegd: Het expertisecentrum is het centrum voor kennis en innovatie voor professionals binnen het sociaal domein breed en in het bijzonder voor de professionals binnen MEEVivenz.

Het Expertise Centrum Sociaal Werk informeert maandelijks in een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rondom autisme, LVB en NAH die in het nieuws waren. Deze zijn te vinden op de website.

Contact en meer informatie

  • MEE Plus: Voor meer informatie en/of contact opnemen kun je via de website van MEEplus de contactgegevens voor jouw gemeente vinden.
  • Vivenz: Voor informatie over het aanbod van Vivenz kun je via de website van Vivenz de contactgegevens vinden voor jouw regio.

LAATSTE NIEUWS MEE PLUS

LAATSTE NIEUWS VIVENZ (naar beneden scrollen)

LAATSTE NIEUWS EXPERTISE CENTRUM SOCIAAL WERK