MEE Vivenz

MEE Vivenz

Met onze gemeenschappelijke kennis, jarenlange ervaring én gedeelde visie is MEE-VIVENZ vanaf 1 januari 2020 een centraal aanspreekpunt binnen 31 gemeenten in de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Zo slaan wij gezamenlijk een brug naar welzijnswerk.

MEE Plus en Vivenz
Het ideaal van MEE is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.
Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Ons hart ligt bij het helpen van inwoners in (tijdelijke) kwetsbare positie, zowel jong als oud. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren, daar staan we voor.Vivenz biedt onafhankelijke, laagdrempelige eerstelijns hulp- en  dienstverlening.

Samen zetten we ons in voor sociale thema’s zoals; armoede, eenzaamheid, hulp bij opvoeden, mensen met gedragsproblematiek, senioren, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, buddyzorg, bemiddeling, en vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg

Aanbod MEE Plus


  • Cliëntondersteuning
  • Leren en werken
  • Opvoeding en ontwikkeling
  • Geldzaken en regelgeving
  • Samenleven en wonen

Voor meer informatie en/of contact over bovenstaande diensten kun je via de website van MEEplus de contactgegevens voor jouw gemeente vinden.


MEE Mantelzorg Zuid-Holland Zuid
Een deel van de mantelzorgondersteuning in Zuid-Holland Zuid wordt uitgevoerd door de mantelzorgconsulenten van MEE Mantelzorg. MEE Mantelzorg zet haar expertise en ervaring in om mantelzorgers en professionals te ondersteunen. Daarnaast biedt MEE Mantelzorg regelmatig cursussen aan zoals  “De Zorg de Baas’, ‘Brussencursus’,  ‘Partnercursus autisme’.   De cursussen worden vermeld bij de agenda op deze website.
( meer lezen over mantelzorg?  Naasten van iemand met autisme


Arbeid – integrale arbeidscoach
MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Een plek op de arbeidsmarkt hoort daarbij. Door werknemers, werkgevers, gemeenten, jongeren en het UWV hierbij te ondersteunen maken we dit samen mogelijk.


WLZ – Ondersteuning bij langdurige zorg 
MEE Plus biedt Wlz- ondersteuning. Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? Dan kunt u kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE via het MEE Servicebureau.


MEEk2 –  Training Autisme Beleving Circuit (ABC)
Tijdens deze training kun je een unieke mix verwachten van de onderdelen van het ABC, aangevuld met een boeiende, concrete theorie die afgestemd is op wat je hebt ervaren tijdens het ABC:

  • Het is een laagdrempelige manier om te leren over autisme, maar zeker ook een manier die diepgang geeft. Het ABC geeft je handvaten om na de training beter af te kunnen stemmen op mensen met autisme, zowel privé als beroepsmatig.
  • Voor wie: Professionals in dienstverlenende sectoren (profit en non profit) zoals onderwijs, zorg, gemeenten, politie, woningcorporaties, arbeidssector en welzijnswerk.
  • Wanneer:  Wisselende data- zie agenda Training Autisme Beleving Circuit (ABC) – MEEK2.  Deze training kan ook in company worden aangeboden.

Aanbod VIVENZ


 Contact en meer informatie

  • MEE Plus: Voor meer informatie en/of contact opnemen kun je via de website van MEEplus de contactgegevens voor jouw gemeente vinden.
  • Vivenz: Voor informatie over het aanbod van Vivenz kun je via de website van Vivenz de contactgegevens vinden voor jouw regio.

LAATSTE NIEUWS MEE PLUS

LAATSTE NIEUWS VIVENZ (naar beneden scrollen)

LAATSTE NIEUWS EXPERTISE CENTRUM SOCIAAL WERK


Informatie MEE- Vivenz op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Maatschappelijke ondersteuning – MEE-Vivenz | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op ……………….