MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord
Meedoen mogelijk maken

MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken.

Voor wie
MEE is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problemen. Ook familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen kunnen bij ons terecht.

Regio
MEE Zuid-Holland Noord is werkzaam in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en regio Delft.

 • Maassluis en Vlaardingen (uit regio Delft) valt onder het Autismenetwerk ZHZ.
 • De overige gemeentes uit regio Delft en de andere regio’s vallen onder het Autismenetwerk Zuid-Holland Noord.

Aanbod
Bij MEE kunt u terecht voor:

 • vragen of problemen op alle gebieden van het dagelijks leven
  • opvoeding en ontwikkeling
  •  leren en werken
  • regelgeving en geldzaken
  • samenleven en wonen.
 • trainingen in groepsverband.
 • Ondersteuning vanuit het wijkteam Vlaardingen en Maassluis

Onafhankelijke cliëntondersteuning
MEE biedt in Vlaardingen ook onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. We hebben geen eigen zorgaanbod, maar geven informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u uiteindelijk zelf weer verder kunt. De onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE zit niet in het wijkteam.
Neem hiervoor contact met MEE via  010 248 4048 of 088 775 2000

MEE in het kort

 • De cliëntondersteuning van MEE is vrij toegankelijk voor iedereen. Hiervoor is geen indicatie nodig. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
 • MEE is onafhankelijk. Dit betekent dat wij naast de cliënt staan en samen met de cliënt kijken wat voor hem of haar het beste is.
 • De aanpak van MEE is integraal. Dit betekent dat we, als dat nodig en wenselijk is, contact zoeken met alle partijen die betrokken zijn bij de cliënt. Of  betrokken moeten worden. Om samen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Contact
MEE Zuid-Holland Noord / Xtra
Hoofdkantoor: Zichtenburglaan 260, 2544 EB Den Haag
Postadres: Postbus 43197, 2504 AD Den Haag
Telefoonnummer: 088 775 2000
E-mailadres: info@meezhn.nl
www.meezhn.nl


LAATSTE NIEUWS MEE ZHN – ACTUEEL


Informatie MEE Vlaardingen en Maassluis op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuning – MEE Vlaardingen | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Onafhankelijke cliëntondersteuning – MEE Maassluis | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 22 februari 2022