Middin

Middin

Middin helpt mensen met een beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Of je nu jong of ouder bent. We helpen in Zuid-Holland met wonen, werken, leren en leven. Bij mensen thuis, in onze woningen en op onze werklocaties. In Zuid-Holland kijken we met ruim 6.000 cliënten naar wat wél kan. Zo zoeken we altijd een passend antwoord op de vraag van de cliënt. Middin begeleidt en behandelt in de provincie Zuid-Holland veel cliënten met autisme. Van jong tot oud, met verschillende hulpvragen. We zorgen dat we altijd een passend antwoord vinden op jouw specifieke vraag.

Missie en Visie
Doe, durf, leef! Dat is de visie van Middin. Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende en specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking of achtergrond. Middin stimuleert cliënten te doen wat bij hen past, te durven kiezen en hun eigen leven te leven.

Doelgroep
Ongeacht beperking en achtergrond biedt Middin ondersteuning aan sociaal kwetsbare mensen in de maatschappij. Iedere dag zetten wij ons in voor ruim 6.000 cliënten. Onder deze groep vallen mensen die kwetsbaar zijn vanuit veel verschillende aandoeningen of omstandigheden: niet aangeboren hersenletsel (NAH), verstandelijke of lichamelijke beperking, beperkingen als gevolg van ouderdom of bijkomende psychiatrie. Door de verschillende problematieken biedt Middin op veel levensdomeinen ondersteuning. We ondersteunen met wat nodig is, ongeacht beperking of leeftijd.

Soorten zorg
Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. In onze werkwijze zoeken we voortdurend naar mogelijkheden, zodat we altijd een passend antwoord vinden op jouw specifieke vraag. Middin biedt een breed zorgpakket op maat zodat mensen met een beperking hun eigen leven kunnen inrichten. Wij bieden

 • ondersteuning,
 • begeleiding,
 • behandeling
 • en zorg op woonlocaties, aan huis, op school en in activiteitencentra.

Binnen Middin kunnen mensen met een stoornis binnen het autismespectrum ambulant begeleid worden. Ook kunnen zij terecht op onze werklocaties en kinderdagcentra. Binnen Middin kunnen mensen met een stoornis binnen het autismespectrum wonen op de meeste locaties. Ook zijn er meerdere specifieke woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking en een vorm van autisme:

 • Rotterdam; Giovanni, voor volwassenen met VB en autisme
 • Rotterdam; de Hoekstee, voor volwassenen met VB en autisme
 • Zoetermeer; Lorna Winghuis, een trainingshuis voor jong volwassenen met LVB en autisme
 • Den Haag; Ursulaland, voor volwassenen met VB en autisme
 • Den Haag; Binnenklingen, voor jeugd en volwassenen met een matig VB en autisme

Onze zorg aan mensen met autisme
Mensen met autisme nemen de wereld meestal waar in kleine onderdeeltjes en missen het overzicht. Ze hebben grote moeite met veranderingen. Het is voor hen vaak moeilijk om met anderen om te gaan. Sommige mensen zijn zo in zichzelf gekeerd dat ze bijna niets zeggen terwijl anderen juist heel veel praten. Er zijn mensen met ASS met een normale intelligentie en zelfs met een hoge intelligentie. Maar ASS komt ook veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking.
Middin werkt met passende methodieken om goed aan te sluiten bij het niveau, de mogelijkheden en de wensen van de cliënt. We beschikken over veel materiaal dat helpt bij het communiceren, leren en ontspannen. Ook houden we rekening met het dagritme en de hoeveelheid prikkels in de omgeving.

Kwaliteit van zorg
Bij Middin stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van zorg die we bieden. We gaan in gesprek met cliënten om te onderzoeken waar de mogelijkheden, kansen en wensen liggen. Middin werkt aan kwaliteit van zorg aan de hand van de drie beloftes in het Middin Kompas. We beloven cliënten:
– De vraag van de cliënt goed te verstaan
– Het goede te doen
– Het goed te organiseren
 

Meer informatie

Contact

 • Heb je algemene vragen bel 070 322 22 46
  of stuur een e-mail: info@middin.nl
 • Heb je vragen over aanmelding, zorgbemiddeling, indicatiestelling?
  Bel met team klantcontact: 070 372 12 34 (bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur)
  of stuur een e-mail: klantcontact@middin.nl

Contact – Middin


LAATSTE NIEUWS MIDDIN


Informatie Middin op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

MiddIn | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 22 april  2022