NVA Regio Zuid Holland

NVA Regio Zuid Holland

Activiteiten NVA Zuid-Holland
In de regio Zuid-Holland worden momenten georganiseerd waarop lotgenoten bij elkaar kunnen komen:

  • In gespreksgroepen voor mensen die zelf autisme hebben
  • In gespreksgroepen voor partners
  • In gespreksgroepen voor ouders
  • en er zijn op verschillende plekken inloopmomenten waar mensen informatie en steun kunnen komen vragen (zie binnenkort ook data bij Evenementen).
  • Zie ook de agenda van NVA Zuid-Holland 

Let op! In verband met de RIVM maatregelen zijn er voorlopig geen gesprekken op locatie. De inloopmogelijkheid, de partnerbijeenkomsten en de lotgenotengroep zijn (tijdelijk) komen te vervallen.

Je kunt nog wel steeds terecht voor een  persoonlijk gesprek, informatie en advies: via de mail, telefonisch of via beeldbellen.
Je kunt hiervoor een afspraak maken per email. Stuur je mail naar nva.rotterdam@gmail.com


Landelijke NVA en de NVA regio Zuid Holland

De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij. Naast het landelijke bestuur van de Nederlandse Vereniging Autisme kent elke regio zijn eigen bestuur. Als grootste regio geeft de NVA Zuid-Holland vorm aan de missie van de NVA om op deze wijze mensen in hun regio de passende ondersteuning te bieden.

Missie NVA
De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

De missie van de NVA wordt vorm gegeven door verschillende onderwerpen steeds zichtbaar en bespreek baar te maken:

Daarnaast worden er in elke regio momenten georganiseerd waarop lotgenoten bij elkaar kunnen komen. In gespreksgroepen voor mensen die zelf autisme hebben maar ook voor partners van of ouders.

 


LAATSTE NIEUWS NVA


NVA op WEGWIJZER-AUTISME.NL


Informatie gecontroleerd op 3 maart 2022