NVA Regio Zuid Holland

Locaties NVA Rijnmond en NVA Vlaardingen

Een NVA locatie is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Deze locaties worden bemenst door ervaringsdeskundige vrijwilligers. die in hun persoonlijke leven en/of hun werk dagelijks met autisme te maken hebben. Zij zetten zich in voor mensen met autisme en hun naasten, en voor iedereen die meer wil weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en mantelzorgers. De vrijwilligers hebben allemaal een basistraining gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.

De kracht en de eigenheid van een plaatselijke NVA locatie ligt bij:

1) Regionale en lokale informatievoorziening. Mensen met autisme, hun ouders, partners en andere naasten, maar ook hulpverleners, studenten en mantelzorgers vinden steeds meer hun weg naar de NVA voor praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie over autisme.

2) Lotgenotencontact. Ouders, partners, familie van en mensen met autisme zelf ontmoeten elkaar bij de NVA en leren daarbij van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar de juiste hulp.

Secretaris regiobestuur Zuid Hollandzuidholland@autisme.nl

Activiteiten NVA Zuid-HollandNVA Rijnmond

Gebouw van Pameijer, tegenover het metrostation Romeynshof
Dawesweg 20 – 3069 VJ Rotterdam

Gebouw van Stichting Hof van Eden
Carnisseweg 51 – 2993 AD Barendrecht

Emailnva.rijnmond@autisme.nl

 • Telefonisch gesprek op afspraak:
  Voor een persoonlijk telefonisch gesprek, informatie en advies kun je een afspraak maken per e-mail nva.rijnmond@autisme.nl
 • Gespreksgroep Ouders van kinderen:
  Locatie Barendrecht. Iedere derde donderdagavond van de maand tussen 20.00 en 21.30 uur. Aanmelden verplicht: oudersvan1.nva.ZH@autisme.nl
 • Partnerbijeenkomsten:
  • Locatie Rotterdam – Iedere tweede woensdag van de maand tussen 10.00 en 11.30 uur.
  • Locatie Barendrecht – Iedere laatste dinsdagavond van de maand tussen 20.00 en 21.30 uur. Voor beide groepen is aanmelden verplicht: partnervan1.nva.ZH@autisme.nl

NVA Rijnmond locaties zijn in de schoolvakanties gesloten.NVA Vlaardingen

Autisme is geen gedragsprobleem maar een verwerkingsprobleem.

De gratis NVA inloop op de 2e donderdag van de maand wordt hervat. We starten weer vanaf 14 april 10.30 uur tot 12.00 uur

Adres
Medialounge van bibliotheek De Plataan
Waalstraat 100.
3131 CS Vlaardingen
Locatie op Google Maps

Inloopmogelijkheden:
Elke 2e donderdag van de maand tussen 10.30 – 12.00 uurLandelijke NVA en de NVA regio Zuid Holland

De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij. Naast het landelijke bestuur van de Nederlandse Vereniging Autisme kent elke regio zijn eigen bestuur. Als grootste regio geeft de NVA Zuid-Holland vorm aan de missie van de NVA om op deze wijze mensen in hun regio de passende ondersteuning te bieden.

Missie NVA
De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

De missie van de NVA wordt vorm gegeven door verschillende onderwerpen steeds zichtbaar en bespreek baar te maken:

Daarnaast worden er in elke regio momenten georganiseerd waarop lotgenoten bij elkaar kunnen komen. In gespreksgroepen voor mensen die zelf autisme hebben maar ook voor partners van of ouders.

 


LAATSTE NIEUWS NVA


Informatie NVA op WEGWIJZER-AUTISME.NL

Lotgenotencontact en informatie – NVA Zuid Holland / Locatie Rotterdam | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Lotgenotencontact en informatie – NVA Zuid Holland / Locatie Vlaardingen | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

 


Informatie gecontroleerd op 8 februari 2023