Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag kunnen geen afwachtende houding aannemen. Het is van groot belang dat wij ons informeren en laten horen wat we nodig hebben voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. Tevens is het belangrijk dat alle ouders van zich laten horen zodat wij een sterke stem vormen voor onze kinderen.
Wij zijn ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling. Samen staan we sterk door het delen van kennis en ervaring. Daarnaast zijn wij actief in lokale, regionale en landelijke belangenbehartiging.
Vijf vormen van ouderparticipatie
Met dit platform werken wij aan vijf vormen van ouderparticipatie:
  • Wij versterken ouders met kennis en advies zodat eigen kracht en eigen regie optimaal tot ontwikkeling komt of wordt behouden.
  • Wij zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten waarin ouders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en te delen.
  • Wij ondersteunen bij de organisatie van lotgenotencontacten en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en of beperking.
  • Wij inventariseren knelpunten en problemen met het oog op de decentralisaties alsmede de Wet passend onderwijs van onze doelgroep, de ouders van Zuid-Holland zuid.
  • Wij adviseren gevraagd en ongevraagd in de beleidsontwikkeling van jeugdhulp en passend onderwijs.

Activiteiten
Ouderplatform Zuid-Holland Zuid organiseert vele activiteiten rondom belangenbehartiging, empowerment en voorlichting. Alle activiteiten zijn te vinden op de agenda.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten volgt u ons dan op twitter.com/ouderszhz of op www.facebook.com/ouderszhz.

Regio
Wij vertegenwoordigen iedere ouder, ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid, die bestaat uit de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, H-I-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen via 078-6133498 of mail.


LAATSTE NIEUWS OUDERPLATFORM ZUID-HOLLAND ZUID


Informatie Ouderplatform ZHZ op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Kennisdeling en belangenbehartiging – Ouderplatform Zuid-Holland Zuid | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op …………….