Parnassia Groep

Parnassia Groep

Mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek. Voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen en mensen met een migratieachtergrond.
Hulp in de huisartsenpraktijk, thuis bij patiënten of in de wijk, e-health en digitale poli, poliklinische behandeling, (tijdelijke) opname in een specialistisch of topklinisch programma, voorzieningen voor wonen, dagbesteding en maatschappelijke re-integratie.

Autismezorg

Parnassia Groep biedt op verschillende plekken in het land autismezorg:

Volwassenen – Antes
In de regio Rijnmond wordt autisme zorg geboden voor volwassenen vanuit het zorgbedrijf Antes. Als een volwassen cliënt met autisme (of een vermoeden hiervan) hulp nodig heeft kan men zich aanmelden bij Antes.

  • Er wordt bekeken of deze hulp dichtbij huis vanuit een wijkgericht GGZ team geboden kan worden.
  • Indien er hoog specialistische hulpvragen zijn zal het expertiseteam autisme (Sarr volwassenen) worden ingeschakeld.

Jeugd – Youz
Voor jeugdigen wordt autismezorg geboden vanuit het zorgbedrijf Youz.

  • Vanuit verschillende poliklinieken en FACT teams wordt hulp geboden
  • Indien het een jeugdige met een hoog specialistische zorgvraag betreft wordt het expertiseteam autisme (Sarr jeugd) ingeschakeld.

Expertiseteam Sarr – hoog specialistisch hulp
Er is, indien iemand aan de criteria voldoet voor hoog specialistische hulp, ook een mogelijkheid om rechtstreeks aan te melden bij het expertiseteam.

  • Dan screent het expertiseteam de aanmelding zelf en bepalen zij op welke plek (expertiseteam of generalistisch team) de cliënt het beste geholpen kan worden.
  • De aanmeldcriteria, route en een overzicht van het aanbod van het expertiseteam zijn te vinden op de website van de sarr.
  • Het expertiseteam heeft ook een belangrijke consultatiefunctie voor collega’s van binnen en buiten onze organisatie. Daarvoor is er dagelijks een bureaudienst beschikbaar.

Alle gegevens en informatie hierover is tevens te vinden op de deze website en de website van de Sarr.

Expertiseteam LVB biedt behandeling aan cliënten met autisme waarbij daarnaast sprake is van LVB.


LAATSTE NIEUWS PARNASSIA GROEP


Informatie Parnassia, Youz en Antes op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Parnassia Groep | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

YOUZ | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Antes | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Informatie gecontroleerd op  31 augustus 2023