Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Autisme Rotterdam is een hoog specialistisch autismeteam, onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) binnen de Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht.

Bovenregionaal
Sarr heeft een bovenregionale functie, de cliënten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond.

Aanbod
Bij Sarr kan men voor jeugd (tot 21 jaar) en volwassenen (21 jaar en ouder) terecht voor het volgende aanbod:

Aanmelden
Als je  aan de criteria voldoet voor hoog specialistische hulp  kun je als volgt aanmelden:

Over de Sarr 
Sarr Autisme Rotterdam bestaat uit een jeugdteam en een volwassenen team.

Ons team werkt met ambitie en enthousiasme samen om vanuit een multidisciplinaire insteek de beste behandeling te kunnen bieden. Bij ons werken onder andere (GZ-)psychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen, SPV, een GGZ agoog, psychiaters en onderzoekers.

Daarnaast zijn wij een opleidingsplaats voor psychologen/orthopedagogen, psychologen in opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog of Specialist, Artsen in opleiding tot psychiater en verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist.

Sarr Expertisecentrum Autisme staat voor optimale diagnostiek en behandeling. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van interventies en onderzoek om mensen met ASS en hun omgeving verder te helpen. Wij bieden mensen met ASS hulp bij het herstel van hun geestelijke gezondheid, van hun autonomie en verbondenheid. Ongeacht hun leeftijd of woonplaats. Zodat mensen met ASS zoveel mogelijk zelf en in balans met hun omgeving vorm kunnen geven aan hun eigen leven. Niet meer, of zo min mogelijk, belemmerd door hun psychische problemen. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze patiënten en hun omgeving. We stellen ons op als partner. Allereerst voor de patiënt zelf. En voor iedereen die hem steun kan bieden, zoals familie en direct betrokkenen, huisartsen en andere professionals. Het jeugd en volwassenen team werken nauw met elkaar samen. Beide zijn HKZ gecertificeerd en hebben de ambitie het keurmerk TopGGz te behalen.

Contactinformatie

Voor het het beantwoorden van vragen over hulpverlening bij Sarr Autisme Rotterdam en andere vragen op ons expertisegebied kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088 – 358 16 16 (jeugd) of 088 – 358 55 00 (volwassenen).

Verwijzers vinden hier meer informatie over ons aanbod op het gebied van consultatie en deskundigheidsbevordering.

We hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Sarr hier op een rij gezet.

Voor direct contact via contactformulier klik hier


LAATSTE NIEUWS SARR


Informatie Sarr op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Psychodiagnostiek en behandeling- Sarr Autisme Rotterdam | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Gespreksgroep voor jongeren met autisme en genderdysforie – SARR Autisme Rotterdam | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 31 augustus 2023