SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden omvat ruim vijfenveertig basisscholen en het speciaal (basis-) onderwijs. Zij zetten zich in voor meer dan twaalfduizend leerlingen in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Het is wenselijk dat kinderen een onderwijsplek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, het liefst zo thuisnabij mogelijk. Zo kan een kind het beste uit zichzelf halen. Scholen, vaak met een schoolspecifiek onderwijsaanbod, werken daarom samen in een samenwerkingsverband en delen een budget om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsvragen.

Vanuit het expertisecentrum van het samenwerkingsverband heeft elke school de beschikking over een deskundig kernteam dat de school ondersteunt bij het vormgeven van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zet zich in voor de ontwikkeling van een breed dekkend onderwijsaanbod, kennisdeling met en tussen scholen en werkt samen met andere samenwerkingsverbanden, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp in de regio.


Ouder en jeugdsteunpunt

Uw dochter heeft moeite met lezen en u vraagt zich af of zij voldoende hulp krijgt……….Uw zoon wordt vier jaar en u weet niet welke school voor hem geschikt is………….
Of heeft U een andere vraag over de ondersteuning of over de voorwaarden tot toelating van uw kind tot het (speciaal) basisonderwijs?

Voor deze vragen kunt u als ouder (maar ook als kind in groep 7 of 8 van het basisonderwijs) contact opnemen met het steunpunt van het Samenwerkingsverband (SWV). In elk SWV is een ouder- en jeugdinformatiepunt. Hier kunnen ouders en leerlingen in de bovenbouw naar toe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.

Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

U kunt een mail sturen naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl.

Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16 uur tot en met 18 uur.
Het telefoonnummer is: 06-38231148.

Voor meer informatie: Klik hier


Informatie over passend onderwijs binnen de regio Drechtsteden:

Meer informatie

  • Onder downloads hebben we aanvullende informatie voor ouders en scholen beschikbaar.
  • Voor vragen kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Informatie SWV Drechtsteden op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Extra ondersteuning voor leerlingen – SVW Drechtsteden | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 28 augustus 2023