SWV Koers-VO

Samenwerkingsverband Koers-VO


Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en bestaat uit 9 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam (exclusief Rozenburg) en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Koers VO geeft informatie over Passend Voortgezet Onderwijs

  • Informatie voor scholen over procedures, afspraken en ontwikkelingen passend onderwijs in de regio Rotterdam.
  • Het is de verantwoordelijkheid van Koers VO om ouders goed te informeren over werkwijzen en spelregels van passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.
  • Informatie na het VO: jongeren gaan na het voortgezet onderwijs naar een passende vervolgopleiding, vinden een plek op de arbeidsmarkt of stromen uit naar een plek voor dagbesteding. Koers VO werkt hierin samen met scholen, gemeenten en werkgevers.

Scholen
Het netwerk van vo- en vso-scholen organiseert in gezamenlijkheid dat er voor elke leerling thuisnabij onderwijs en ondersteuning is die past bij wat de leerling nodig heeft. Dit gebeurt in goed overleg met leerling en ouders.  Zie overzicht van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Rotterdam.

 

Overstaproute naar middelbare school
In De OverstapRoute leest u hoe uw kind overstapt naar een middelbare school. Onder het kopje ‘De OverstapRouteKaart’ staan de verschillende stappen toegelicht. Ook vindt u hier informatie over de overstap naar een vso-school.


Aanpak thuiszitters
Elke leerling een passende plek is de hoofddoelstelling van passend onderwijs. Thuiszitten moet worden voorkomen. Maar hoe doen we dat? Als samenwerkingsverband zeggen we dan: we helpen elkaar en zeggen geen nee. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben. Omdat de achtergrond van thuiszitten niet altijd onderwijs-gerelateerd is, werken we samen met de gemeenten.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 010-4842576, e-mail of het contactformulier.


Koers VO in beeld: Wie zijn zij en wat doen zij?

 


SWV Koers VO – nieuwe ondersteuningsplan ‘Op koers naar een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere’ van Koers VO voor de jaren 2022 tot 2026.

Op 6 oktober heeft Koers VO met scholen, schoolbesturen en vele andere samenwerkingspartners van Koers VO de start van ons ondersteuningsplan 2022-2026 gevierd in de Schiecentrale in Rotterdam. Vertegenwoordigers van scholen, ondersteunende organisaties, centra voor jeugd en gezin (CJG’s), wethouders en ambtenaren van gemeenten (BAR, Capelle, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam) waren deze middag naar de Turbinehal gekomen. Aanleiding was de start van het nieuwe ondersteuningsplan ‘Op koers naar een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere’ van Koers VO voor de jaren 2022 tot 2026. Het was een inspirerende middag met muziek, film, een prikkelende lezing van Bert Wienen en confronterende beelden en gesprekken vanuit Cam on Wheels en Theater Babel. Zijn we inclusiever dan we denken? Of niet?
Alle gasten kregen als passend geschenk een boek met een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken: ‘Mensen zijn ingewikkeld’ van hoogleraar innovatie in de zorg Floortje Scheepers.


LAATSTE NIEUWS KOERS-VO


Informatie SWV Koers VO op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Ondersteuning kwetsbare leerlingen – SWV Koers VO | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Informatie gecontroleerd op 9 mei 2023