SWV Koers-VO

Samenwerkingsverband Koers-VO


Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en bestaat uit 9 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam (exclusief Rozenburg) en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Koers VO geeft informatie over Passend Voortgezet Onderwijs

  • Informatie voor scholen over procedures, afspraken en ontwikkelingen passend onderwijs in de regio Rotterdam.
  • Het is de verantwoordelijkheid van Koers VO om ouders goed te informeren over werkwijzen en spelregels van passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.
  • Informatie na het VO: jongeren gaan na het voortgezet onderwijs naar een passende vervolgopleiding, vinden een plek op de arbeidsmarkt of stromen uit naar een plek voor dagbesteding. Koers VO werkt hierin samen met scholen, gemeenten en werkgevers.

Scholen
Het netwerk van vo- en vso-scholen organiseert in gezamenlijkheid dat er voor elke leerling thuisnabij onderwijs en ondersteuning is die past bij wat de leerling nodig heeft. Dit gebeurt in goed overleg met leerling en ouders.  Zie overzicht van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de regio Rotterdam.

 

Overstaproute naar middelbare school
In De OverstapRoute leest u hoe uw kind overstapt naar een middelbare school. Onder het kopje ‘De OverstapRouteKaart’ staan de verschillende stappen toegelicht. Ook vindt u hier informatie over de overstap naar een vso-school.


Aanpak thuiszitters
Elke leerling een passende plek is de hoofddoelstelling van passend onderwijs. Thuiszitten moet worden voorkomen. Maar hoe doen we dat? Als samenwerkingsverband zeggen we dan: we helpen elkaar en zeggen geen nee. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben. Omdat de achtergrond van thuiszitten niet altijd onderwijs-gerelateerd is, werken we samen met de gemeenten.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 010-4842576, e-mail of het contactformulier.


LAATSTE NIEUWS KOERS-VO


Informatie SWV Koers VO op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Ondersteuning kwetsbare leerlingen – SWV Koers VO | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Koers VO in beeld: Wie zijn zij en wat doen zij?

 


Informatie gecontroleerd op 9 mei 2023