Syndion

Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud – met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk voor de manier waarop we dat werk doen. Vanuit hun wensen en mogelijkheden.

De inhoud van het werk wordt bepaald door de drie kernwaarden: Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

Syndion bestaat al sinds 1967. De basis van de organisatie werd gelegd door ouders. Zij startten de eerste woonlocatie in Dordrecht en een dagverblijf en kinderdagcentrum in Gorinchem. Ouders spelen binnen Syndion nog altijd een belangrijke rol.

Missie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.
Mensen met een beperking hebben net als ieder ander eigenschappen, vaardigheden, wensen, dromen en verwachtingen. Zij hebben het recht om zich op hun eigen manier te ontwikkelen, invloed uit te oefenen op zaken die voor hen belangrijk zijn en een leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden.
Syndion staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen. Waarin het gewoon is dat mensen met een beperking ruimte ervaren om zichzelf te zijn, ongeacht hun beperkingen. Syndion doet er alles aan om daarvoor kansen te creëren.

Het werkgebied
Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, de Alblasserwaard, het Rivierengebied en het Land van Heusden en Altena.

Aanbod
In het werkgebied ondersteunt Syndion alle doelgroepen: volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of andere problemen in de ontwikkeling zoals ADHD of autisme. Syndion heeft veel verschillende voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en dagbesteding. Zo kan iedere cliënt passende zorg krijgen in zijn eigen omgeving. Daarnaast wordt aan cliënten ook ondersteuning of begeleiding in hun eigen huis gegeven.

  • Wonen  – zelfstandig wonen, trainingshuizen, ouderinitiatieven en gezinshuizen
  • Dagbesteding en werk – Wie je ook bent, of wat je ook kan, een werkplek of dagbestedingsplek moet bij je passen.
  • Kind – Als je in je gezin een kind met een beperking hebt, kan Syndion je op veel verschillende manieren ondersteunen.

Contact
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Syndion.


LAATSTE NIEUWS SYNDION


Informatie Syndion op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Syndion | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op …………….