Villa Abel

Villa Abel

Villa Abel is een voorziening voor studenten met een vorm van autisme in het hbo- en wo-onderwijs.

Aanbod
Bij Villa Abel kunnen studenten levensbrede begeleiding krijgen zoals bij het studieproces, wonen, het dagelijks leven en het vergroten van zelfredzaamheid.

We geven ondersteuning wanneer nodig en sturen aan op zelfstandigheid. Villa Abel creëert een omgeving waarin studenten tot hun recht komen, talenten ontwikkelen en benutten, zelfstandigheid vergroten en hun studie succesvol kunnen afronden. Dit doen we door uit te gaan van inclusie, aansluiting te zoeken bij het leven en de doelen van de student en door maatwerk te leveren op het gebied van levensbrede begeleiding en ondersteuning. Hierdoor kan de student tijdens en na de studie als volwaardig mens participeren in de samenleving. Voor ouders bieden wij maatwerk omdat hun rol veelal wijzigt in deze periode. We zijn gevestigd in Leiden en Rotterdam.

Villa Abel beschikt over een mooie, rustige studieruimte, waar je tussen 9:00 en 17:00 uur kan komen studeren. Er is een studiezaalbegeleider aanwezig, die zorgt dat iedereen efficiënt kan studeren.

Daarnaast krijg je een persoonlijk begeleider. Samen gaan jullie allereerst aan de slag met een analyse van jouw studiesituatie. Hij of zij zal met jou gaan kijken, waar je ondersteuning bij nodig hebt. Samen maak je een studieplan waar je mee aan de slag gaat. Zo’n plan van aanpak kan bijvoorbeeld een gedetailleerde planning zijn, zodat je precies weet wat je de komende tijd gaat doen. Dan ben je op tijd klaar voor je tentamen en heb je alles doorgenomen. Maar het kan ook zijn, dat een planning maken goed gaat en je meer baat hebt bij hulp bij het beginnen met studeren of je concentratie.

De persoonlijk begeleider kan op alle vlakken ondersteuning bieden, zoals: doel(en) formuleren, motivatie, concentratieboog, planningen maken, uitvoeren, prioritering en beginnen, studievaardigheden, praktische zaken, emoties, relaties, gezond leven en flexibiliteit. Bovenal vinden we het van belang, dat je een goede ‘klik’ hebt met je persoonlijk begeleider, want alleen dan kan ondersteuning werken.

De meeste studenten hebben eens per week een gesprek met hun persoonlijk begeleider. Wanneer meerdere begeleidingsmomenten nodig zijn, spreken we dit af.

Financiering
De begeleiding wordt meestal gefinancierd vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont.

  • Bij de meeste gemeenten gebeurt dit met een PGB (persoonsgebonden budget).
  • Als je woont in gemeente Leiden wordt de zorg gefinancierd vanuit ZIN (zorg in natura).
  • Je kunt er ook voor kiezen om de hulp geheel of gedeeltelijk zelf te financieren.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over Villa Abel locatie Rotterdam kun je contact opnemen met de locatiecoördinatoren door een mail te sturen naar: rotterdam@villaabel.nl
  • Voor meer informatie over Villa Abel locatie Leiden kun je contact opnemen met de locatiecoördinatoren door een mail te sturen naar: leiden@villaabel.nl

Op de website staat uitgebreider beschreven wat Villa Abel doet: www.villaabel.nl


LAATSTE NIEUWS VILLA ABEL


Informatie gecontroleerd op 8 april 2022