Villa Abel

Villa Abel

Villa Abel
Villa Abel is een voorziening voor studenten in het hoger onderwijs (HBO en WO) met een vorm van autisme.

Aanbod
Bij Villa Abel kunnen studenten levensbrede begeleiding krijgen zoals bij het studieproces, wonen, het dagelijks leven en het vergroten van zelfredzaamheid.

We geven ondersteuning wanneer nodig en sturen aan op zelfstandigheid. Villa Abel creëert een omgeving waarin studenten tot hun recht komen, talenten ontwikkelen en benutten, zelfstandigheid vergroten en hun studie succesvol kunnen afronden. Dit doen we door uit te gaan van inclusie, aansluiting te zoeken bij het leven en de doelen van de student en door maatwerk te leveren op het gebied van levensbrede begeleiding en ondersteuning. Hierdoor kan de student tijdens en na de studie als volwaardig mens participeren in de samenleving. Wanneer een student bij Villa Abel in begeleiding is, kunnen wij in sommige situaties ook ouders ondersteuning bieden, omdat hun rol veelal wijzigt in deze periode. We zijn gevestigd in Leiden en Rotterdam.

Als je bij ons in begeleiding komt, krijg je een persoonlijk begeleider. Samen gaan jullie allereerst aan de slag met een analyse van jouw (studie)situatie en jullie zullen gaan kijken waar je ondersteuning bij nodig hebt. Samen maak je een (studie)plan waar je mee aan de slag gaat. Zo’n plan kan bijvoorbeeld een gedetailleerde planning zijn, zodat je precies weet wat je de komende tijd gaat doen. Dan ben je op tijd klaar voor je tentamen en heb je alles doorgenomen. Maar het kan ook zijn, dat een planning maken goed gaat en je meer baat hebt bij hulp bij het beginnen met studeren of je concentratie.

De persoonlijk begeleider kan op alle vlakken ondersteuning bieden, zoals: doel(en) formuleren, motivatie, concentratieboog, planningen maken, uitvoeren, prioritering en beginnen, studievaardigheden, praktische zaken, emoties, relaties, gezond leven en flexibiliteit. Bovenal vinden we het van belang, dat je een goede ‘klik’ hebt met je persoonlijk begeleider, want alleen dan kan ondersteuning werken.

De meeste studenten hebben één of twee keer per week een gesprek met hun persoonlijk begeleider. Wanneer meerdere begeleidingsmomenten nodig zijn, spreken we dit af.

Daarnaast beschikt Villa Abel over een mooie, rustige werkruimte, waar je tijdens kantooruren kan komen werken en/of studeren. Er is een werkruimtebegeleider aanwezig, die zorgt dat iedereen efficiënt kan werken.

Financiering
De begeleiding wordt meestal gefinancierd vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont.

  • Bij de meeste gemeenten gebeurt dit met een PGB (persoonsgebonden budget).
  • Bij sommige gemeenten wordt de zorg gefinancierd vanuit ZIN (zorg in natura).
  • Je kunt er ook voor kiezen om de hulp geheel of gedeeltelijk zelf te financieren.

 

Meer informatie en contact

  • Voor meer informatie over Villa Abel locatie Rotterdam kun je contact opnemen met de locatiecoördinatoren door een mail te sturen naar: rotterdam@villaabel.nl
  • Voor meer informatie over Villa Abel locatie Leiden kun je contact opnemen met de locatiecoördinatoren door een mail te sturen naar: leiden@villaabel.nl

Op de website staat uitgebreider beschreven wat Villa Abel doet: www.villaabel.nl


LAATSTE NIEUWS VILLA ABEL


Informatie Villa Abel op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Individuele begeleiding/coaching van studenten (HBO/WO) – Villa Abel Rotterdam | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 1 juni 2023