Zuidwester

Zuidwester

Zuidwester is dé zorg- en dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum. 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor de cliënten die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen. Zuidwester biedt hen ondersteuning in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling. Cliënten kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin. Heel divers dus! Deze ondersteuning biedt Zuidwester in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant, vanuit de woningen van Zuidwester of gewoon bij cliënten thuis.

Wonen
Zuidwester biedt cliënten een passende woonomgeving en heeft verschillende woonlocaties in de regio’s Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Rotterdam, Voorne-Putten, West-Brabant en Zeeland. Denk aan een groepswoning, een zelfstandige woonruimte of een plek waar cliënten onder begeleiding zo zelfstandig mogelijk leren wonen. Zuidwester biedt ook ondersteuning aan huis. De zorg is altijd afgestemd op wat de cliënt wil, kan en nodig heeft. Bekijk hier het woonaanbod.

Werk en dagbesteding
Een zinvolle invulling van de dag is belangrijk. Zuidwester heeft een uitgebreid aanbod van werk en dagbesteding in de regio’s Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Van werken in een winkel of de horeca, tot belevingsgerichte dagbesteding. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een passende plek. Speciaal voor mensen, die niet in staat zijn op eigen kracht deel te nemen aan het arbeidsproces, biedt Zuidwester voor werk een individueel traject aan met als doel het verkrijgen van een passende baan. Ook heeft Zuidwester een Werksteunpunt voor mensen met een dagbestedingsindicatie die dagbesteding niet zinvol genoeg vinden, maar nog niet toe zijn aan een betaalde baan. Bekijk hier het aanbod werk en dagbesteding.

Expertisecentrum
Je kunt bij Zuidwester terecht voor veel verschillende soorten behandelingen. De specialisten van het Expertisecentrum bieden gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en advies, aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met lichte tot complexe problematiek. Zuidwester heeft veel specialisten in huis, denk aan Artsen Verstandelijke Gehandicapten (AVG’s), psychomotorisch therapeuten (PMT), gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, muziektherapeuten, ergotherapeut en tandartsen. Zuidwester heeft de kennis in huis om te ondersteunen in hulpvragen gericht op autisme en een verstandelijke beperking, waaronder autisme diagnostiek en behandeling.

Maatschappelijke partner in de zorg
Voor andere kwetsbare burgers die een hulpvraag hebben breidt Zuidwester het aanbod uit. De organisatie zet haar kennis en ervaring zo breed mogelijk in. Zuidwester werkt niet alleen samen met cliënten, hun verwanten en vrijwilligers, maar ook met lokale en regionale partners.

Zorg aanvragen
Zorg aanvragen verloopt via de zorgadviseurs van Zuidwester.  Ook voor het aanvragen van (her)indicaties kunt u bij hen terecht.


LAATSTE NIEUWS ZUIDWESTER


Informatie Zuidwester op sociale kaart wegwijzer-autisme.nl

Zuid Wester | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)


Informatie gecontroleerd op 24 augustus 2023