Ondersteuning 18+/18- als er sprake is van autisme en (licht) verstandelijke beperking

Landvast Haven 4, Alblasserdam

Handelingsverlegenheid versus handelingsbekwaam en ouderperspectief Pubers/jongvolwassen met Autisme en (L)VB vallen vaak in een gat van de zorg in de leeftijd van 16-22 jaar. Ook voor ouders betekent deze periode een tijd van zorg/rouw en hebben behoefte aan ondersteuning. Gedragsproblemen is één van de meest voorkomende beweegredenen om jeugdigen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) […]