Coalities

Coalities zijn een nieuwe vorm van samenwerken in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.  In 2020 is daar een start mee gemaakt met een aantal onderwerpen.

Wat houdt het werken een coalitie in?
Een aantal mensen haken aan op een specifiek onderwerp/thema. Met elkaar formuleren zij de opdracht en ambitie. De ambitie van de opdracht kan variëren van kennisdeling, alert zijn op actualiteiten en/of kennisontwikkeling.

Voortgang en/of resultaten
De voortgang en/of resultaten van de coalities vind je  bij ‘thema’.

Welke coalities?
Er zijn 6 coalities met de volgende onderwerpen:

  1. Vroegsignalering meisjes
  2. Preventief samenwerken (crisis) VB en GGZ
  3. Levensloopbegeleiding
  4. Ervaringsdeskundigheid – samenwerken met mensen met autisme in het netwerk (en in organisaties)
  5. Samenwerking Ouders, Onderwijs en Zorg
  6. Arbeid

Wil jij aanhaken bij één van de bovenstaande coalities of heb jij een onderwerp waar je een coalitie wilt vormen  dan kun je contact opnemen met de coördinator van het Autismenetwerk ZHZ.