Coalities

Coalities is  een vorm van samenwerken en kennisdelen over een specifiek onderwerp  met een aantal organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.  In 2020 is daar een start mee gemaakt met een aantal onderwerpen.

Wat houdt het werken in een coalitie in?
Een aantal mensen haken aan op een specifiek onderwerp/thema. Met elkaar formuleren zij de opdracht en ambitie. De ambitie van de opdracht kan variëren van kennisdeling, alert zijn op actualiteiten en/of kennisontwikkeling.

Voortgang en/of resultaten
De voortgang en/of resultaten van de coalities vind je  bij ‘thema’.

Welke coalities?

In 2022 zijn er er de volgende coalities:

    1. Vroegsignalering meisjes 
    2. Levensloopbegeleiding
    3. Ervaringsdeskundigheid – samenwerken met mensen met autisme in het netwerk (en in organisaties)
    4. Samenwerking Ouders, Onderwijs en Zorg – hoe preventief contact

Nieuw te starten coalitie

  • Arbeid
  • Wonen

Wil jij aanhaken bij één van de bovenstaande coalities of heb jij een onderwerp waar je een coalitie wilt vormen  dan kun je contact opnemen met de coördinator van het Autismenetwerk ZHZ.