Coalities

In 2020 is een start mee gemaakt met een het werken met coalities.
Coalities is  een vorm van samenwerken en kennisdelen over een specifiek onderwerp  met een aantal organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Wat houdt het werken in een coalitie in?
Een aantal mensen haken aan op een specifiek onderwerp/thema. Met elkaar formuleren zij de opdracht en ambitie. De ambitie van de opdracht kan variëren van kennisdeling, actualiteit in de organisaties en regio, alert zijn op landelijke actualiteiten en/of kennisontwikkeling.

Voortgang en/of resultaten
De voortgang en/of resultaten van de coalities vind je  bij ‘thema’.

Welke coalities?

In 2023 zijn er de volgende coalities:

  1. Vroegsignalering meisjes 
  2. Levensloopbegeleiding en Begeleiding/coaching
  3. Ervaringsdeskundigheid – samenwerken met mensen met autisme in het netwerk (en in organisaties)
  4. Onderwijs – Ouders – Zorg  en Passend onderwijs
  5. Arbeid – WerkWebAutisme en Stage
  6. Autisme en Verstandelijke Beperking (zie ook Preventief samenwerken VB en GGZ

Wil jij aanhaken bij één van de bovenstaande coalities of heb jij een onderwerp waar je een coalitie wilt vormen  dan kun je contact opnemen met de coördinator van het Autismenetwerk ZHZ.