Convenant

Convenant

Door het ondertekenen van het convenant verbinden de organisaties zich inhoudelijk en financieel aan het netwerk.

Het convenant wordt elke drie jaar herijkt en opnieuw ondertekend. Het eerste ondertekenmoment was op 20 juni 2006 en inmiddels is het netwerk aan het vijfde convenant bezig.

In 2021 wordt het convenant geactualiseerd en is er rond de zomer een ondertekenmoment met de bestuurders van de organisaties.


Wil je ook aansluiten? Neem contact op met de coördinator.