Convenant

Convenant

Door het ondertekenen van een convenant verbinden de organisaties zich inhoudelijk en financieel aan het netwerk.

Het convenant wordt na drie jaar geëvalueerd, herijkt en opnieuw ondertekend. Het eerste ondertekenmoment was op 20 juni 2006 en inmiddels is het netwerk aan het 5e convenant bezig  (2019-2021).

In 2021 wordt het 6e convenant geactualiseerd en  wordt op dit moment ondertekend door de bestuurders van de organisaties. Bij het nieuwsbericht zie je wie er inmiddels al ondertekende hebben.
Medio september is bekend welke organisaties (opnieuw) aansluiten.


Wil jouw organisatie ook aansluiten? Neem contact op met de coördinator.