Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Mensen in ons netwerk

Medewerkers van aangesloten organisaties vertellen waarom het netwerk voor hen belangrijk is.

Wil jij ook vertellen wat het netwerk voor jou betekent dan kun je dit mailen aan de coördinator.

   

Dorien Twigt 50X50

Dorien Twigt

Dorien werkt als Ambulant schoolbegeleider bij SWV-Drechtsteden.

Voor Dorien is het netwerk de plek waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten en hun kennis over autisme delen. Door netwerken komt binnen het Passend Onderwijs expertise beschikbaar voor leerlingen met autisme.

Ger Test 50X50

Ger Rotmeijer

Ger is directeur, senior (job)coach bij HiCare Company Health Services B.V.

Netwerken is voor hem de manier om professionals te informeren over elkaars kennis, inzet en resultaat. HiCare is aangesloten om de verbinding te maken tussen scholing, behandeling en de arbeidsmarkt. Zo kan behandeling en begeleiding koppelen met zelfredzaamheid en zelfstandigheid in een baan voor mensen met autisme.

 Gerdien 50x50.png

Gerdien van Wijk

Gerdien is Psychosociaal en Gedragstherapeut bij Deviaa.

Gerdien: "Voor mij betekent het netwerk een plaats waar ik mooie contacten kan opdoen met andere instanties, die zich ook inzetten voor mensen met een autismespectrumstoornis en diens omgeving. Ik ervaar het netwerk als inspirerend, ondersteunend en een middel om kennis te delen, te leren van elkaar en -indien die behoefte er is- gebruik te maken van elkaars expertise. Ik zit nog niet zo lang in het netwerk, heb zodoende nog geen concreet ‘gebruik gemaakt’ van mijn netwerk collega’s, maar voor bepaalde cliënt situaties zit het er zeker in dat dit in de toekomst een reële optie is. Een  mooie bijvangst is ook dat er -door in contact te zijn met elkaar- een mooie sociale kaart wordt opgebouwd waar uit geput kan worden".

Leonie Verhulst 50X50

Leonie Verhulst

Leonie is orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog bij Gemiva-SVG Groep.

Door het netwerk krijgt ze steeds meer contact met professionals die voor dezelfde doelgroep werken. Zo kan ze ervaringen en kennis delen. Ze leert veel. De energie die het netwerk haar geeft verspreidt ze binnen haar eigen organisatie.

Jessica 50

Jessica van den Andel

Jessica is teamcoördinator van Boba Passend Onderwijs.

Jessica: "Met ons team van onderwijscoaches begeleiden we veel (bijna) thuiszitters. Dit doen we als team en in samenwerking met onze divisies GGZ en levensloop. Ik zou het heel fijn vinden om daarnaast nog meer samen te werken met het netwerk in de regio".

Profielfoto Johan Klein

Johan de Vlugt

Johan is autismecoach bij Devlugtcoaching.

Johan": "Ik zoek altijd de samenwerking met collega’s rond het thema autisme omdat ik wil blijven leren en graag van nieuwe ontwikkelingen in expertise rond dit thema op de hoogte wil blijven.  Ook leer ik graag collega’s en organisaties kennen die zich gezamenlijk willen inzetten voor een beter zorgaanbod voor mensen met autisme".

Marian Hansen 50X50

Marian Hansen

Marian is gz-psycholoog bij Yulius Autisme.

Voor Marian is het netwerk de plek om kennis en ervaring te delen. De diversiteit en de focus op leefgebieden maakt dat we van elkaar leren. Zo kunnen we de hulpverlening vanuit  levensloopvisie uitbreiden en beter onderbouwen. Netwerkbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en studiedagen vullen we samen in.

Marlies Van Zelderen 50X50 Jpg

Marlies van Zelderen

Marlies is psycholoog en coach bij Coach-Point en BBZ Rijnmond.

Voor Marlies is het netwerk dé plek om contact te leggen met andere organisaties die zich inzetten voor mensen met een autismespectrumstoornis, niet alleen binnen de GGZ, maar ook binnen de jeugdhulpverlening, het onderwijs en het arbeidsproces. Zo doet zij inspiratie op voor een betere zorgverlening en passende doorverwijzing voor haar cliënten. Het netwerk stimuleert een optimale samenwerking tussen organisaties die op verschillende leefgebieden een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van mensen met autisme.  

Mirjam 50X50

Mirjam van der Meer

Mirjam is consulent bij MEE Rotterdam Rijnmond.

Mirjam ziet dat het netwerk 'kortere lijntjes' geeft. Dat is belangrijk voor mensen met autisme, waarvan de puzzel vaak niet goed duidelijk is. Met elkaar kunnen we die puzzel helpen oplossen. Het netwerk is daar de juiste plek voor.

Marjan Boosten 50X50

Marjan Boosten

Marjan Boosten is 'Ouder, ervaren en deskundig'

Voor Marjan is het netwerk de plek waar kennis en ervaringen elkaar kruisen. Marjan zegt expres kruisen en niet voorbijlopen - iets wat makkelijk gebeurd. Bij het netwerk vind ik een plek waar lotgenoten en professionals met elkaar kunnen en willen verbinden.

Ik kijk ernaar uit om met mijn verhaal andere mensen te mogen raken, herkenning te geven en om ouders en hulpverleners te helpen om elkaar te begrijpen!

Nel Hofman 50X50

Nel Hofman

Nel is coördinator van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Nel vindt het belangrijk dat medewerkers in het netwerk verbindingen met elkaar leggen om op de hoogte te zijn van elkaars expertise en mogelijkheden. Zo werken we met elkaar aan betere zorg, onderwijs en werk voor mensen met autisme.