Nederland

Regionale netwerken in ander provincies of regio's

In Nederland zijn er 17 actieve regionale autismenetwerken en 3 netwerken in oprichting.

Regionale Autismenetwerken
In de afgelopen decennia zijn er in Nederland 17 regionale autismenetwerken opgericht. Elk netwerk heeft een convenant waarin het doel, de vorm en (co)financiering is vastgelegd.

Verschillen en overeenkomsten
De regionale netwerken functioneren als afzonderlijke entiteiten, verschillen van grootte of aantal regio’s.  De overeenkomst van alle regionale netwerken is de verbinding en de ontmoeting!

Netwerken brengen de inclusieve samenleving dichterbij
De aangesloten organisaties van de netwerken maken zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het uitgangspunt is het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten. De inclusieve samenleving komt dichterbij door kennis en ervaringen uit te wisselen en de ontmoeting in de activiteiten van netwerken.

Samenwerken met mensen met autisme
Mensen met autisme en hun naasten zijn altijd betrokken bij het organiseren en/of deelnemen aan één van de activiteiten van het netwerk. In 2019 en 2020 zijn alle regionale ervaringen, met het samenwerken met mensen met autisme, opgehaald en is een document met handvatten beschikbaar gemaakt.

Coördinator
Elk netwerk heeft een coördinator die de het regionale netwerk faciliteert en verbindt.  De coördinatoren vormen met elkaar een landelijk autismenetwerk.

Websites regionaal
Elk netwerk heeft een eigen website. De contactgegevens en de linken naar de website en sociale media vind je bij de ‘Regionale Netwerken

Witte vlekken
Er zijn drie regio’s waar nog geen netwerk is: Zeeland, Midden Brabant en Noord-Limburg. De coördinatoren van de aangrenzende regio’s in Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland Zuid voeren gesprekken met overkoepelende organisaties om in de aanpalende regio’s een netwerk te starten of gezamenlijk op te trekken.

Overzicht van de 17 regionale netwerken

Provincie Naam regionaal Autismenetwerk 
Drenthe   Autisme Expertise Netwerk Drenthe 
Flevoland  Autismenetwerk Flevoland 
Friesland  Autisme Netwerk Friesland  
Gelderland   Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 
Groningen  Autismenetwerk Groningen  
Limburg  – Zuid  Autisme Netwerk Zuid-Limburg 
Noord-Brabant Oost  Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant  
Noord-Brabant West   Autismenetwerk 
Noord-Holland Amsterdam  Expertise Netwerk Autisme Amsterdam 
Noord-Holland Gooi en Vechtstreek   Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek 
Noord-Holland KAM  Samenwerkingsverband Autisme Kennemerland Amstelland Meerlanden  
Noord-Holland Noord  Autismenetwerk Noord Holland Noord 
Noord-Holland Zaanstreek-Waterland  Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland 
Overijssel   Autisme Kennisnetwerk Overijssel 
Utrecht   Netwerk Autisme Utrecht 
Zuid-Holland Noord en Midden  Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Noord en Midden Holland 
Zuid-Holland Zuid  Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid